Info Eerste Communie 2024 in de Paulus

Informatie over de Eerste Communie 2024 in de Pauluskerk en de voorbereiding daarop

De Eerste Communie is een viering in de Katholieke kerk waarbij kinderen voor het eerst feestelijk meedoen met de Eucharistieviering. Een Eucharistieviering is de herdenking van het laatste avondmaal waarna Jezus zijn leven gaf om ons te redden. Katholieken voelen zich extra verbonden met God en elkaar als ze deelnemen aan de Eucharistie of aan een Communieviering. Ze ontvangen tijdens zo’n viering een hostie wat symbool staat voor het delen van brood met elkaar. Symbolisch wordt er ook wijn gedeeld.

Kinderen doen hun eerste communie meestal als ze 6 à 7 jaar oud zijn. Dit zijn volgens het kerkelijk wetboek van de Katholieke kerk de jaren van verstand. Het Heilig Avondmaal in de Protestante kerk heeft hetzelfde doel als een Eucharistieviering of een Communieviering in de Katholieke kerk. Het gaat om een mystieke bovennatuurlijke verbinding met Jezus en daardoor met elkaar. De gedachte is: zoals dit brood en deze wijn zich aan mij geven, zo heeft Jezus zich voor mij opgeofferd. Als je dat niet gelooft, is het niet zo logisch mee te doen. Als je wel in die verbinding gelooft, natuurlijk wel.

Eerste Communie doen is iets wat de ouders en het kind zelf beslissen. Het is geen verplichting, het is een verdieping. Met de Eerste Communie kiezen ouders er actief voor om het kind kennis te laten maken met de traditie van de kerk.

‘Voorwaarden’ eerste communie
Een voorwaarde bij het doen van de Eerste Communie is dat het kind gedoopt is. Verder is het nodig dat ouders en kind aan de voorbereiding hebben deelgenomen.

Voorbereiding
De voorbereiding is met en dóór ouders in gezamenlijkheid.
We plannen acht bijeenkomsten op zondagochtenden in februari-maart-april. Daarnaast zullen de kinderen meedoen met Palmpasen. Ook is er de mogelijkheid om mee te gaan zingen met het Kinderkoor.

Eerste Communieviering
De feestelijke Eerste Communieviering is doorgaans op de zondag na Pasen. Deze keer dus op zondag 7 april 2024.

Belangstelling?
Mail naar de coördinerende ouder van dit jaar. Dat is Clemens Mesker via cpmesker@gmail.com met graag paulus@katholiekutrecht.nl in de cc.

Deze info is ook in pdf-formaat beschikbaar.