50 jaar priesterfeest Ton Peters

Tijdens het hoogfeest van Pinksteren opende Ton Peters de viering met de woorden:“Dat ik in deze viering ook mag gedenken dat ik vijftig jaar geleden tot priester ben gewijd stemt mij tot dankbaarheiden geeft mij – en naar ik hoop: u allen – het vertrouwen dat Gods Geest werkzaam blijft in ieder van ons.”

Ton legde in de preek een verband tussen zijn wijding 50 jaar geleden en het Pinksterfeest:

“Op het eerste Pinksterfeest trokken de leerlingen uit om de Blijde Boodschap te verkondigen. Vandaag op ons Pinksterfeest worden wij uitgezonden om hetzelfde te doen.
Voor mij is het dan ook veelbetekenend dat ik vandaag – samen met u – mag vieren dat ik vijftig jaar geleden door kardinaal Alfrink tot priester ben gewijd en vervuld van Gods Geest op weg ben gegaan om samen met zovelen te zoeken naar wat het zeggen wil de weg van Jezus Christus te gaan, met Franciscus als richtingwijzer.
De weg van Jezus Christus dat is een weg van bevrijding en verlossing, van gerechtigheid en vrede voor iedereen, een weg om zichtbaar te maken dat onze wereld steeds meer Góds wereld wordt.
Dat is een gave en een opgave, waarvoor ik God innig dankbaar ben.”

Na afloop waren er bloemen voor Ton en voor iedereen iets lekkers bij de koffie.