Vertrek Ton Peters, ofm

Het zat al een tijd in de lucht. Maar het is nu definitief.
Het vertrek van pater Ton Peters, ofm naar de nieuwe communiteit van de franciscanen in het Stadsklooster San Damiano in Den Bosch en zijn ondersteuning aldaar van een project op diaconaal en en pastoraal terrein betekent dat hij niet meer kan voorgaan in onze Pauluskerk.

Wij betreuren dat zeer, maar uiteraard respecteren wij die keuze.
Wij zijn hem vooral dankbaar voor al die jaren dat hij onze vaste priester-voorganger was.
Op zondag 26 augustus 2018 zal hij voor het laatst bij ons voorgaan.

In de tussentijd heeft het Paulus Gemeenschapsberaad niet stil gezeten. en gekeken hoe wij de continuïteit van de zondagse vieringen zo goed mogelijk kunnen waarborgen.
Daarover is ook overleg met het pastoraal team van de stadsparochie.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat in onze gemeenschap meerdere mensen betrokken zijn die theologisch en pastoraal geschoold zijn en die toegezegd hebben ook in de liturgie te willen voorgaan.
Naast de vertrouwde gezichte van pastores Gérard Martens en Jos Hettinga en af en toe Myriam Braakhuis zijn de volgende mens en bereid om ongeveer een keer in de twee maanden voor te gaan: de heer Bart Koet, diaken, werkzaam aan de universiteit als hoogleraar NT, en zijn vrouw Marie-José van Bolhuis die pastoraal werkster is. En: de heren Peter Raedts en Arnold Smeets, die werkzaam zijn of waren aan de universiteit.
Zij allen voelen zich verbonden met onze Paulusgemeenschap. In de openingsviering van het werkjaar 2018-2019 op zondag 2 september 2018 zullen wij hen aan u voorstellen.
Daarnaast zullen we ook verder gaan met andere mensen uit onze gemeenschap te betrekken bij de liturgie, o.a. in de Vieringen “Zondagmorgen anders” die we enkele keren zullen hebben.
Ook op die manier willen we bouwen aan een gemeenschap waarin velen zich mee-verantwoordelijk voelen ook voor onze zondagse vieringen.