Interview met Gerrit Jan Westerveld

 

In het kader van het 85-jarig jubileum van de Pauluskerk heeft Werend Griffioen een aantal mensen die nauw betrokken zijn/waren bij de Pauluskerk geïnterviewd.
Als opmaat naar de jubileumweek vind u hier elke week een nieuw interview.

 

Deze week: Gerrit Jan Westerveld (63)

Gerrit Jan Westerveld begint in 1988 meteen na zijn studie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht als jong pastoraal werker in de Paulus.
Hij kreeg het er meteen flink voor de kiezen. ‘De polarisatie tussen traditionelen en progressieven stak toen net de kop op. Ga er maar aan staan als onervaren pastoraal werker die net uit de studiebanken komt.’

Westerveld schetst hoe pastoor Vernooij het nieuwe liedboek Gezangen voor Liturgie wilde invoeren. En hoe het toenmalige koor ‘In Omnibus Caritas’ met vooral traditioneel repertoire in opstand kwam. Uit zijn relaas blijkt dat het kerkgebouw aan de Linnaeuslaan een explosief kruitvat was geworden, met allerhande felle discussies, zoals bijvoorbeeld of een kaarsje branden bij het Mariabeeld wel mocht. ‘Maar oudere bestuursleden en parochianen van de pastoraatsgroep namen mij onder hun hoede. Gouden mensen! Dankzij hen vond ik uiteindelijk mijn plek. Ik gooide me op de catechese, met de Tuindorpkerk hadden we zelfs een oecumenische jongerengroep, er was een leesgroep die literaire boeken besprak, ik heb de seniorenmiddag in elkaar gespijkerd en we gingen naar de Passiespelen in Tegelen. Dat was ontzettend leuk allemaal.’

Maar niet zo leuk voor veel parochianen was dat in 1993 het doek voor de oude Pauluskerk definitief viel. ‘Een trauma was het,’ herinnert Gerrit Jan zich. Nog drie jaar heeft hij gediend in de Pauluskerk aan het Willem-de-Zwijgerplantsoen. Toen werd hij benoemd in de Anthoniusparochie in Lombok, nu een yuppenwijk, maar toen een achterstandsbuurt. ‘Het is wel erg dat je naar Lombok wordt gestuurd,’ hoorde hij toenmalig koster Theo Hoogsteder in de wandelgangen tegen iemand over hem fluisteren. ‘Nu kan ik erom lachen,’ zegt Gerrit Jan, ‘maar het zegt veel over hoe Paulusmensen zichzelf zagen.’

Gerrit Jan Westerveld ging onlangs met vervroegd pensioen vanwege COPD, een aandoening die veel van zijn energie vergt.