Viernu_Pasen_banner_1000x667

Vier de Goede Week in de St. Martinusparochie

Palmzondag, zaterdag 23 en zondag 24 maart

Aloysiuskerk
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.

Augustinuskerk
Zo 9.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst. Voorganger M. Schrama osa.

Catharinakathedraal
Za 19.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger Mgr. H. Woorts.
Zo 12.45 uur: English Mass, eucharistieviering. Voorganger K. Smits.

Rafaëlkerk
Zo 10.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.

Dominicuskerk
Zo 10.00 uur: Woord- en communieviering, intocht met Palmpaasstokken. Voorganger L. Beemer.

Johannes-Bernarduskerk
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger K. Smits m.m.v. een cantor. Tijdens de kindernevendienst worden Palmpaasstokken gemaakt. Extra collecte voor het Vastenproject van de parochie.

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Zo 10.00 uur: Woord- en gebedsviering. Voorganger O. Vervaart.
Zo 11.30 uur: Eucharistieviering Spaanstalig gemeenschap. Voorganger J. Baena.

Pauluskerk
Zo 10.30 uur: Woord- en communieviering, Voorganger J. Hettinga.

Witte Donderdag, woensdag 27 en donderdag 28 maart

Aloysiuskerk
Do 19.00 uur: Viering. Voorganger H. Boogers.

Augustinuskerk
Do 10.30 uur. Klaagzangen. Klaagliederen van Jeremia, door Schola o.l.v. Arnoud Heerings.
Do 19.00 uur: Viering. Voorganger M. Schrama osa. Instelling van de Eucharistie m.m.v. Cantemus Dominoo.l.v. Paul van der Woude 

Catharinakathedraal
Wo 21.00 uur: Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag.
Do 19.00 uur: Viering. Voorgangers kardinaal W. Eijk en P. Kuipers.
Do 21.00 uur: Donkere Metten en Lauden van Goede Vrijdag

Rafaëlkerk
Do 19.00 uur: Viering. Voorganger K. Smits.

Dominicuskerk
Wo 19.00 uur: Boeteviering samen met Stadsklooster Antonius en Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West.
Do 19.00 uur: Viering in de Aloysiuskerk.
Do 21.00 uur: Stille Wake.

Johannes-Bernarduskerk
Do 19.00 uur: Viering. Voorgangers J. van Drill osa en H. Hermsen m.m.v. een Ad hoc-koor. Extra collecte voor de PCI en Inzameling voedsel voor de Paasdozen voor mensen in onze geloofsgemeenschap die dat goed kunnen gebruiken.

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Do 18.00 uur: Viering met Sedermaaltijd. Opgeven bij het secretariaat van het Kerkcentrum  Boerhaaveplein 199, telefoon 030-2441319. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 9:30 uur tot 12:30 uur.

Pauluskerk
Do 18.00 uur: Sedermaaltijd. Aanmelden uiterlijk 21 maart via paulus@katholiekutrecht.nl of bij Gertruss Bors (max. 60 deelnemers). De maaltijd duurt ongeveer tot 19.30 uur.

Goede Vrijdag, vrijdag 29 maart

Aloysiuskerk
Vr 15.00 uur: Kruisweg in de parochie.
Vr 19.00 uur: Woord- en gebedsviering. Voorganger H. Boogers.

Augustinuskerk
Do 10.30 uur. Klaagzangen. Klaagliederen van Jeremia, door Schola o.l.v. Arnoud Heerings.
Vr 15.00 uur: Kruisweg. Voorganger G. Zweers.
Vr 19.00 uur: Kruisverering. Voorganger M. Schrama osa.

Catharinakathedraal
Vr 19.00 uur: Woord- en gebedsviering. Voorgangers kardinaal W. Eijk en P. Kuipers.
Vr 21.00 uur: Donkere Metten en Lauden van Stille Zaterdag.

Rafaëlkerk
Vr 15.00 uur: Kruisweg.
Vr 19.00 uur: Woord- en gebedsviering. Voorganger K. Smits.

Dominicuskerk
Vr 15.00 uur: Kruisweg. Voorgangers E. Borgman en L. Beemer.
Vr 19.00 uur: Oecumenische viering. Meditaties bij lijden en sterven en verering van het Kruis samen met Stadsklooster Antonius en Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West. Vocaal kwartet Oculus.

Johannes-Bernarduskerk
Vr 15.00 uur: Kruisweg. Voorganger H. Harmsen met het vaste team en Samenzang.
Vr 19.00 uur: Woord- en gebedsviering met Kruisverering. Voorgangers J. van Dril osa en H. Hermsen m.m.v. GerBerJan.

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Vr 15.00 uur: Viering met kruisweg. Spaanstalige gemeenschap.

Pauluskerk
Vr 15.00 uur: Kruisweg. Voorganger J. Hettinga.
Vr 19.30 uur: Woord- en gebedsviering. Voorganger J. Hettinga.

Stille Zaterdag, Stille zaterdag – Paaswake, zaterdag 30 maart

Aloysiuskerk
Za 21.00 uur: Paaswake. Voorganger H. Boogers.

Augustinuskerk
Za 10.30 uur: Klaagzangen. Klaagliederen van Jeremia, door Schola o.l.v. Arnoud Heerings.
Za 21.00 uur: Paaswake. Voorganger M. Schrama osa. m.m.v. Gregoriaans Koor Utrecht.

Catharinakathedraal
Za 21.00 uur: Paaswake. Voorgangers kardinaal W. Eijk en P. Kuipers.

Rafaëlkerk
Za 19.30 uur: Paaswake. Voorganger K. Smits.
Za 21.30 uur: Paaswake Poolsegemeenschap.

Dominicuskerk
Za 21.00 uur: viering in de Aloysiuskerk.

Johannes-Bernarduskerk
Za 21.00 uur: Paaswake. Eucharistieviering. Voorgangers R. Putman ofm en H. Harmsen m.m.v. GerBerJan. Extra collecte voor het Vastenproject van de parochie.

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Za 19.00 uur: Paaswake.

Pauluskerk
Za 22.00 uur: Woord- en communieviering. Voorganger B. Koet.

Eerste en Tweede Paasdag, zondag 31 maart* en maandag 1 april (*zomertijd)

Aloysiuskerk
Zo 09.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.

Augustinuskerk
Zo 09.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger M. Schrama osa.
Ma 09.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.

Catharinakathedraal
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers kardkinaal W. Eijk en P. Kuipers.
Zo 12.45 uur. English Mass, eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.
Ma 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger H. Boogers.

Rafaëlkerk
Zo 10.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger K. Smits.
Ma 10.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger K. Smits.

Dominicuskerk
Zo 10.00 uur: Woord- en communieviering. Voorganger E. Borgman. Dominicuscantorij.

Johannes-Bernarduskerk
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorgangers H. Boogers m.m.v. Diversity (met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap) en Kindernevendienst. Extra collecte voor de PCI.
Ma 10.30 uur: Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus. Voorganger P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja (met de Byzantijnse Gemeenschap).

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Zo 11.30 uur: Paasviering van de Spaanstalige gemeenschap: Pascua de Resurrección. Voorganger J. Baena.

Pauluskerk
Zo 10.30 uur: Woord- en communieviering. Voorganger J. Hettinga.

donkere Metten

Donkere Metten en Lauden in de St. Catharinakathedraal

Tijdens de Goede Week 2024 zal het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst in de kathedrale kerk van  Sint Catharina (Lange Nieuwstraat 36, Utrecht) zoals gebruikelijk de Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zingen. De Donkere Metten en Lauden worden op de vooravond van de betreffende dag gezongen. Ze duren ongeveer twee uur. Het is geen enkel probleem als u slechts een gedeelte bijwoont. De aanvangstijden zijn als volgt:

  • Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag: woensdagavond 27 maart, 21.00 uur;
  • Donkere Metten en Lauden van Goede Vrijdag: donderdagavond 28 maart, 21.00 uur;
  • Donkere Metten en Lauden van Stille Zaterdag: vrijdagavond 29 maart, 21.00 uur.

Er zijn Latijns-Nederlandse tekstboekjes aanwezig. U bent van harte uitgenodigd!

Gebedsdienst goede brijdag

Mooie Goede Week

Rondje rond de kerkDeze begon met Palmzondag, waarop 15 kinderen een Palmpaasstok hebben gemaakt tijdens de  kindernevendienst. Allereerst hebben ze in de kerk naar het Paasverhaal geluisterd en nadat alle palmtakjes gewijd waren konden ze in een bijzaaltje aan de slag. Aan het eind van de viering kwamen ze met mooi versierde kruizen weer terug. Al zingend een ronde in de kerk en een rondje om de kerk. Vele kerkgangers liepen hierin mee.

 

Vervolgens het Paastriduüm samen met de geloofsgemeenschappen van de Wederkomst des Heren en de St. Gertrudis. Witte Donderdag met de inzameling voor de minder bedeelden in onze geloofsgemeenschap. Het gemengd koor van de Wederkomst zong.

Goede Vrijdag, de Kruisweg, weer indrukwekkend en ’s avond de Gebedsdienst met Kruisverering.

Kruisweg      Kruis op altaar

 

Paaszaterdag de Gezinspaasviering. De Kinderen die zich voorbereiden op de 1e H. Communie hebben er heel goed aan meegewerkt dat het een mooi viering werd. Zingen in het koortje, mee collecteren, mee lezen. Ook enkele anderen jongeren hadden een aandeel in het laatste.

Paaskaarsen

In de Paaswake werden 36 huispaaskaarsen en de Paaskaarsen van de drie geloofsgemeenschappen gewijd.

1e Paasdag een mooie viering met de Surinaams/Antilliaanse gemeenschap en 2e Paasdag de viering volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus met Wladirmirskaja.

Een heel mooie Paasweek dus.

IMG_20180325_123930152

Palmzondag bij de Jacobus

“Laat de kinderen bij mij komen” (Marcus 10, 14) zei Jezus tegen zijn apostelen en dat deden gisteren ook de kinderen van de Jacobus gemeenschap die samen met hun ouders en andere parochianen Palmpasen vierden.

Met hun zelf versierde palmstokken liepen ze in processie de kerk binnen samen met pastoor Bernard Höfte, die zijn blijdschap niet kon verbergen bij het zien van jonge gezinnen met hun kinderen. “Jezus kwam Jeruzalem binnen op een ezel” -zei de pastoor in zijn preek- “Om te laten zien wat er precies omgaat” en bij dit bedoelde hij een leven gewijd aan de dienst van de andere. Een leven waar wij niet alleen aan onszelf denken maar vooral ook aan de behoeftes en zorgen van de ander, zoals Jezus ons geleerd had.

Voor Melde van Dijk, muzikale begeleider van het kinderkoor, is het zingen met kinderen een gezellige en verbindende activiteit. Muziek is bijzonder en essentieel voor kinderen in hun relatie met de kerk: “De kinderen worden er blij van en kunnen zich in het zingen uitleven”, aldus van Dijk.

Maar wat het vieren van zo’n Palmzondag nog zo bijzonder maakt, is dat jong en oud, groot en klein hun geloof en hoop vernieuwen. Samen met Jezus bereiden wij ons voor op de Goede Week waarbij wij opnieuw het lijden van Onze Heer en zijn verrijzenis herdenken.

Tineke Koenders, parochiaan van de Jacobus gemeenschap, legt ons uit:

“Bij het maken van de palmstokken vertellen we aan de kinderen op een eenvoudige manier het verhaal van Jezus aan het eind van zijn leven hier op aarde. Alles heeft een betekenis, het kruis waaraan Hij gestorven is, versierd met het broodhaantje, teken van het verraad van Petrus, maar ook van het verbond om brood te breken en te delen. Het verhaal is ook voor kinderen nu nog actueel. Zo ben je beste vriendjes, vier je feest samen, maar is het ook soms ruzie en dat doet pijn. Die gevoelens kende Jezus ook. Breken en delen, Witte Donderdag, het delen van het brood, het weggeven van je palmpaasstok. Jezus houdt zoveel van ons dat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft. Goede Vrijdag. Maar ook is Hij het bewijs dat er nieuw leven is na de dood, Pasen! Overwinning van het leven op de dood!”

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl