Banner OMD 2022

Open Monumentendag in de Catharinakathedraal

Open Monumentendag Utrecht valt dit jaar op 10 september. Ook de Catharinakathedraal zal aan deze Open Monumentendag weer meedoen. Open Monumentendag zal in Utrecht met name in het teken staan van de viering van 900 jaar stadsrechten. Aan de hand van markante Utrechtse monumenten wordt in vogelvlucht de geschiedenis van de stad verteld: vanaf het moment dat in paleis Lofen het stadsrecht werd verleend tot aan de heropening van de singel bijna 900 jaar later. De opengestelde monumenten bestrijken de hele periode: van de middeleeuwse stadskastelen Drakenburg en Rodenburg tot de moderne woonhuizen van Gerrit Rietveld en Sybold van Ravesteyn. 

Het landelijke thema is duurzaamheid. Monumentenzorg is op zich al duurzaam, maar hoe kan je een gebouw verduurzamen zonder de monumentaliteit aan te tasten? Een fietsroute leidt langs monumenten waar je kan zien en horen hoe men deze uitdaging is aangegaan. Denk aan monumenten met een nieuwe functie, zoals de Lubro-fabriek, de bieb aan het Neude en de watertoren op Rotsoord.  

Rondje Singel

Open Monumentendag participeert ook in Rondje Singel, het door corona uitgestelde stadsfeest dat in hetzelfde weekend wordt gehouden ter ere van het herstel van de stadssingel in 2020. Een wandelroute van de Stadsschouwburg naar de Gertrudiskathedraal leidt langs bijzondere monumenten in het Singelgebied. In het kader van Rondje Singel zullen in 16 monumenten in het singelgebied optredens worden verzorgd door Jonge Makers: aanstormend Utrechts talent.  

In totaal zijn tachtig monumenten te bezoeken. Hieronder ook tien Waterlinie-forten, sinds vorig jaar UNESCO-werelderfgoed.

Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die vanaf 2 september wordt verspreid.

Bezoek Kardinaal

Gidsen Catharinakathedraal bezoeken kardinaal

Op 29 juni bezochten 18 gidsen die tijdens het seizoen van Kerken Kijken en de zaterdag openstelling van de Utrechtse St. Catharinakathedraal actief zijn, kardinaal Eijk. Tijdens de koffie maakten ze uitgebreid kennis met de kardinaal, die ook vertelde over de restauratie van het bisschopshuis en de geschiedenis van de diverse aartsbisschoppen. Daarna gaf mgr. Woorts de gidsen een rondleiding door het bisschopshuis, waarbij de kapel uiteraard niet mocht ontbreken. “Een bijzondere ontmoeting,” aldus Wim Hijman die het initiatief nam voor deze ontmoeting.

Kathedraal

Kunstwerk in de Catharinakathedraal

Een bijzonder kunstwerk in de Kathedraal!

Vibeke Mascini, Ray, 2022

Een installatie in de Sint-Catharinakathedraal, Utrecht, door beeldend kunstenaar Vibeke Mascini, in opdracht van BAK, basis voor actuele kunst, en gerealiseerd in samenwerking met Museum Catharijneconvent, Utrecht.

Te zien op woensdagen t/m zondagen, van 24 maart t/m 22 mei 2022.

Kunstenaar Vibeke Mascini:

“Het project dat ik hier in de Sint-Catharinakathedraal presenteer heet Ray, een subtiele lichtinstallatie, bestaande uit een enkele geprojecteerde lichtstraal, die wordt voortgebracht door een batterij die deels wordt opgeladen met elektriciteit opgewekt bij een crematorium. […] In het voorjaar van 1914 vond de eerste crematie in Nederland plaats op Westerveld. De warmte die vrijkwam bij de crematie werd ongemerkt de lucht ingestuurd. Nog steeds wordt de overtollige warmte die overblijft na de crematie meestal buiten beschouwing gelaten. Dit heeft me aan het denken gezet over de speciale associaties bij deze specifieke hitte en over manieren om deze bewuster te ervaren; op een manier die ons niet alleen herinnert aan de persoon die we verloren hebben, maar bovendien een manier kan bieden om te rouwen en deze persoon te herdenken.

De lichtinstallatie Ray, een prototype, maakt deel uit van mijn lopende onderzoek rond de overdracht van energie en onwaarschijnlijke bronnen waaruit elektriciteit wordt opgewekt. En hoe we ons hier op intieme, zintuiglijke en emotionele wijze toe kunnen verhouden.”

Lieke Wijnia, conservator Museum Catharijneconvent:

“De architectuur, het licht en de heilige ruimte van de kathedraal staan in een bijzondere relatie tot de installatie van Vibeke Mascini. Zij ontwierp Ray speciaal voor deze plek. Het eindresultaat nodigt uit tot contemplatie en herdenking. In de periode van de Goede Week en Pasen, krijgt het kunstwerk bovendien een speciale betekenis in relatie tot de verrijzenis van Christus. In oudchristelijke iconografie verwijzen symbolen, zoals de paaskaars of de vuurtoren, naar het licht van de verrezen Christus en daarmee de belofte van het hemelse licht die Hij in zich draagt en wil geven. Licht overwint uiteindelijk het donker en de dood, in liefde herdenken we het verdriet.”

Ray is onderdeel van BAK’s huidige tentoonstelling omtrent tijd (geopend op woensdagen–zondagen,  Pauwstraat 13a, Utrecht).

24 uur

24 uur voor de HEER

 

In 2014 nam paus Franciscus het initiatief om wereldwijd een bezinningsdag te houden op de 4e zaterdag in de 40-dagentijd:
“24 uur voor de Heer”, met als eerste doel: de persoonlijke relatie met God verdiepen, en als tweede doel: de relatie naar de medemens zuiveren. In Utrecht-stad zal het festival plaatsvinden in de St. Catharinakathedraal, aan de Lange Nieuwstraat.
Een festival van 24 uur bidden en bezinnen. Iedereen die een uurtje, samen, midden in de nacht of overdag, aan de voeten van de Heer wil vertoeven is van harte welkom maar ook hard nodig! Meer informatie vind u op de flyers achterin de kerk.

Vrijdag 19.00 uur Eucharistie en Kruisweg,  21.00 uur Nachtaanbidding H. Sacrament
Zaterdag 06.00 uur Aanbidding en Verzoening en Gebed, 19.00 uur Eucharistie 4e zondag van de Vastentijd

ecd1ee98-07df-4460-2279-5b9dad96a94d

Actie kerkbalans van start

Ook in de Catharinakathedraal gaat van 15 t/m 29 januari de actie kerkbalans weer van start. Elke parochiaan heeft inmiddels informatie ontvangen over de actie. Heeft u geen informatie ontvangen?  Achterin de kerk vind u een enveloppe met de nodige gegevens voor een bijdrage. Wilt u nu doneren dan kan dat via KerkbalansKathedraal

IMG-20201125-WA0018

St Catharinakathedraal op 24 november rood aangelicht

#RedWednesday 2021
St. Catharinakathedraal op 24 november rood aangelicht 

De St. Catharinakathedraal kleurt woensdagavond 24 november rood, samen met honderden kerken en andere gebouwen wereldwijd. Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday wordt aandacht gevraagd voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder. 

Tijdens de avondviering van 19:00 uur wordt die woensdag een votiefmis gehouden, om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. 

Met #RedWednesday© wil Kerk in Nood kerkinnood.nl/redwednesday ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

20201017_105954

Verhalen van licht in de Sint Catharinakathedraal

17 oktober t/m 2 november 2021

Ieder jaar vormen prachtige lichtsculpturen het hart van de Sint Maarten Parade in Utrecht. Ook dit jaar hebben kunstenaars samen met Utrechters uit alle wijken grote verlichte sculpturen gemaakt. Deze beelden zijn geïnspireerd op de lampions waarmee de kinderen met Sint-Maarten langs de deuren gaan. 

Deze prachtige sculpturen zullen voorafgaand aan de Ronde van Sint Maarten getoond worden op de tentoonstelling Verhalen van het licht, in de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Verhalen van het licht is een onderdeel van de festiviteiten die worden georganiseerd rondom de feestdag van Sint-Maarten, de stadsheilige van Utrecht. U kunt de lichtsculpturen van dichtbij bekijken, spreken met de makers en alvast uw favoriet uitkiezen!

De tentoonstelling Verhalen van licht is van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur en zondag tussen 14.00 en 18.00 uur gratis te bezoeken in de Sint Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat 36 in Utrecht. Meer informatie is te vinden op www.catharijneconvent.nl.

roses-g3b7f67f2b_1280

Bloemen voor Maria.

 

Ik maak u en jullie er graag op attent om in deze oktobermaand bloemen te schenken aan Maria!

In de Maria kapel van onze St. Catharina kathedraal is daar ruimte voor (zie de vaas waarin je een bos bloemen kunt plaatsen) en zal Ben van der Maat e.e.a. in de bloemen versiering verwerken.

Een mooi gebaar van dank je wel of juist een vraag op haar voorspraak bij de Heer te plaatsen.

Avé Maria, plebaan Hans Boogers

Banner OMD 2021

Open Monumentendag op zaterdag 11 september

Op zaterdag 11 september 2021 is er weer de jaarlijkse Open Monumentendag openmonumentendagutrecht.nl
De Catharinakathedraal doet hier aan mee, met om 11.00 uur een orgelconcert van Wouter van Belle. Let op de kerk is open van 10.00-12.00 uur.
Ook de Dominicuskerk doet aan mee. Er worden drie rondleidingen gegeven: van 10.30 tot 11.00 uur, van 12.00 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. Per keer kunnen er maximaal vijftien personen meelopen. Zelf rondkijken kan natuurlijk ook. Van 14.00 tot 15.00 uur is er een optreden van dichter Ruben van Gogh en jazz-accordeonist Rik Cornelissen.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl