Uitnodiging Gulden Mis op 13 december 2023

Utrecht,  december 2023

Beste lezer,

Naar aloude gewoonte zal in de St. Catharinakathedraal de zogenaamde Gulden Mis (Missa Aurea) worden gevierd en wel op woensdagavond 13 december 2023 om 19.00 uur. Hiermee wordt de speciale votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op een woensdag in de Advent. Tijdens deze mis wordt in het bijzonder stilgestaan bij de blijde verwachting van Maria. De kathedraal zal voor die gelegenheid met veel kaarsen worden verlicht. Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis en we zien uit naar de komst van het Licht van de wereld. Over dat licht hebben ook de oude profeten ons verteld. Aan het einde van de viering zullen alle aanwezigen uitgenodigd worden om met een kaars in hun hand naar de Napolitaanse Kerststal te komen die dan ook zal worden gezegend. Celebrant is Patrick Kuipers, rector van het Ariënsinstituut.

U wordt van harte voor deze viering uitgenodigd om de directe voorbereiding op Kerstmis met ons te komen vieren. En dat alles in een donkere kerk, bij enkel kaarslicht. Dat werkt sfeervol, meditatief en verstillend.

Na afloop kunt u genieten van de Napolitaanse Kerststal die vanuit museum Catharijneconvent is overgebracht naar de St. Catharinakathedraal.

Met vriendelijke groet,

Namens het Catharinaberaad

Wim Hijman voorzitter