Elfde Pastorale brief

Zusters en broeders,

Als samenleving zijn we stap voor stap op weg naar het ‘nieuwe normaal’. Of is het eerder het ‘abnormaal nieuwe’? Zoals gewoonlijk zal het wel iets ertussen in zijn. Elkaar geen hand geven bij een ontmoeting kon twee jaar geleden als een belediging verstaan worden. Voor hordes bazen en managers was thuiswerken een gebrek aan loyaliteit met het bedrijf. Tot aan de kerstvakantie vlogen we voor een paar dagen de halve wereld over, terwijl we nu nog niet weten of we de komende zomervakantie het land uit zullen kunnen. Zelfstandig zijn en flexwerken boden je vrijheid waar je recht op hebt en de kans jezelf te profileren en je leven te plannen….

Dit is de wereld die we krijgen
Door de omstandigheden van de laatste maanden is vrijwel alles stevig door elkaar geschud. Een aantal van de trends die ons bestaan beheersten zijn niet echt toekomstbestendig gebleken en als gebeiteld beschouwde zekerheden hebben we gewoonweg los moeten laten of zagen we verdampen. Gewenst of voor het blok gezet – we zijn aan het heroriënteren. Of we willen of niet: we moeten doen wat op momenten in de geschiedenis mensen vóór ons ook al moesten: anders verder. Het begint ook overal en bij veel mensen door te dringen dat het déze wereld is die we nu krijgen en dat er geen andere is. Of je er in mee gaat, voor de situatie vlucht, de tijd bestrijdt, of de uitdaging weet aan te pakken: dit is het vertrekpunt voor ons allemaal.

Gods liefde gaan zien
Met de kijk van een gelovige mag je zeggen: ‘Zoals altijd is God óók in deze wereld; God is ons al vooruit’. Of dat proberen te zeggen en ook te gaan ontdekken. Want dit is een inzicht dat we natuurlijk niet op een presenteerblaadje aangereikt krijgen en ook niet zomaar te zien is. Dat is nooit zo geweest. In de bijbel en in alle tijden zijn ontelbare oproepen te vinden (en het kan heel inspirerend zijn om die weer te lezen) waarin klinkt: word toch wakker, open je oren en je ogen, open je hart. Heb vertrouwen in de belofte dat God bij ons zal zijn, dat Gods Woord en Gods liefde naar ons toekomen. Het zal zijn zoals regen die door de aarde gaat en groei geeft en vruchten voort zal brengen (Jesaja 55,10)

Ontmoeting van hemel en aarde
In psalm 85 is te lezen ‘Genade en waarheid ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Waarheid (of ‘trouw’ in andere vertaling) groeit op uit de aarde, rechtvaardigheid daalt neer uit de hemel’. In het leven van mensen vindt deze bijzondere ontmoeting plaats. Wij, aardse mensen, op zoek naar God, brengen onze levende realiteit in (met alle onzekerheid, onrust en verlangen) en vertrouwen op het wonder dat Gods liefde nabij zal zijn. In het Pinksterfeest vieren we dat die liefde als kracht en vuur verschijnt om alles wat het bestaan brengt aan te kunnen en getuige te worden van God die er voor iedereen wil zijn. De heilige Geest komt naar ons toe als troost voor de momenten waarop we erdoorheen zitten, als helper om de draad op te pakken, als moed om vol te houden, als liefde om ons samen te brengen bij elkaar en bij God. Het gebed van Pinksteren is er een voor elke dag van ons leven: Kom heilige Geest, beziel ons en vernieuw (met ons) de aarde. Laat het een plaats van vrede zijn voor alle mensen. Anders nieuw. Zalig Pinksteren.

 

Pastores Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht,

Pastoor Hans Boogers, Koos Smits, Gérard Martens

 

Met deze boodschap besluit het Pastoraal team de wekelijkse pastorale brief. De periode van ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ begint nu. Natuurlijk blijven de pastores beschikbaar voor suggesties, vragen en gesprekken.