Vierde Pastorale brief

Zusters en broeders,

Hoewel het zo midden in de crisis nog te vroeg is om alles wat het gaat betekenen te overzien kan je daar iedere dag ideeën en meningen in de kranten over lezen en op tv over horen. We willen weten en zien wat ons overkomt en er controle op houden. We willen bezig zijn, liefst zinvol.

Het kan zo niet door
In een van de beschouwende artikelen stond de zin ‘Het virus berecht onze levensstijl’. Een gedachte die blijft hangen. De schrijver schetst die stijl als getekend door consumeren, veel nadruk op het individu, groot vertrouwen op techniek en media en wereldwijde verbindingen en afhankelijkheid (omdat onderdeeltjes niet komen staan fabrieken stil). We herkennen dat en zijn er zelf onderdeel van – de een wat meer dan de ander – meer en minder vrijwillig. Tegelijk weten we dat we in geloof en in onze geloofsgemeenschappen aandacht hebben voor deze thema’s en dat we zoeken en open staan voor andere wegen. Het kan goed zijn dat wat we nu als samenleving doormaken de ingesleten vanzelfsprekendheden op zijn kop zet, de patronen doorbreekt en kansen geeft aan de veranderingen waarvan we al doorhadden dat ze nodig zijn. We schrikken er voor terug, onhandig ermee, een beetje bang voor ‘hoe dan?’.

Geschiedenis van licht
In deze week op weg naar Pasen mogen we ons als gelovigen aangespoord en gevoed weten door dit grootste feest, door het goede nieuws dat ons wordt gegeven en dat ons wil troosten in de kern van ons bestaan. In de paasnacht klinkt het eeuwenoude lied ‘Laat juichen’ (Exsultet) waarin het uit liefde het alles en iedereen reddende handelen van God tot gedachtenis opgesomd wordt: ‘In deze nacht trekt Israël uit Egypte…, in deze nacht wijst een stralend licht de weg, het licht dat alle duisternis verdrijft, in deze nacht heeft Jezus Christus de ketenen van de dood verbroken en is Hij als overwinnaar uit de doden opgestaan…’ En verderop in dit jubellied de bede: ‘Laat dit licht onverminderd schijnen, morgen en alle dagen, in alles wat wij doen, in heel ons leven.’ In deze nacht mogen wij aansluiten met al onze sores, onzekerheden, twijfels en zoeken in deze lange mensengeschiedenis met God en ons koesteren in het licht dat ons door alle grenzen heen geschonken wordt.

Hoop en liefde door alles heen
Als het zo moet zijn dat, wanneer de Covid-19 epidemie is uitgewoed, onze persoonlijke en gezamenlijke levensstijl op de schop moet, mag dit licht van Pasen er dan over schijnen? Kunnen we die ongetwijfeld zware en soms moeilijke veranderingen met het vertrouwen tegemoet gaan dat het licht van God ons er door heen zal leiden. Dat belovende licht dat God-met-ons is, uit liefde. Gods kracht die bij ons blijft en ons opzoekt, in inspiratie, in mensen, op allerlei manieren die we zelf niet kunnen bedenken. Kan dit Licht van Christus onze hoop en onze gids zijn wanneer we het proberen elkaar in onze samenleving vast te houden en solidair te blijven, ons leven te leiden in een gezonde relatie met de schepping die ons gezamenlijk huis is en gericht te staan op vrede. Het zal een weg zijn die offers vraagt en kan ons brengen tot situaties die pijn doen. Liefde is de kracht eronder en het perspectief waarheen de groei zal gaan.

Het vieren van Jezus verrijzenis moge ons sterken, licht en leven brengen, nu en altijd.
Wij wensen u van harte een Zalig Pasen.

Pastores Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht,

Pastoor Hans Boogers, Koos Smits, Gérard Martens

 

 

* Foto: Mario Corre, AciPrensa