DSCN0718

Martinus Parochiedag 2022

Op zondag 18 september om 10.30 uur vindt de Martinus Parochiedag plaats in de Rafaëlkerk (Lichtenberchdreef 4, Utrecht). Tijdens de mis worden producten opgehaald voor de Voedselbank Utrecht. Een lijst met producten vindt u aan het eind van dit bericht. Na de mis is er een lunch (met brood en soep) en een workshopprogramma. Alle vieringen in de andere kerken zijn geannuleerd, behalve in de St. Catharinakerk. De viering van de Augustinus gemeenschap op zaterdag 17 september in de Aloysius gaat wèl door.

Programma:

10:00 uur               Ontvangst
10:30 uur               Aanvang eucharistieviering
Kinderwoorddienst
11:50 uur                Bestuur Parochie
11:55 uur                Inleiding workshops (Erik)
12:15 uur                Lunch
13:00 uur               Workshops
14:00 uur               Afsluiting met een borrel

Kinderwoorddienst

Deze kinderwoorddienst heeft als onderwerp duurzaamheid. We beginnen met een openingsgebed en starten daarna het verhaal: “Wie eet er van mijn donut” van Chantal Goetheer, geïllustreerd met haar tekeningen.
We gaan op reis met Sam naar het midden van de donut. Sam vindt donuts eten het lekkerste wat er is, maar door alle gulzigheid ziet hij niet dat de donut aan het verdwijnen is. Hij besluit op pad te gaan naar de koning en onderweg ontmoet hij Julie, die hem verteld dat hij tevreden moet zijn met “genoeg”. Als knutsel gaan we van onze eigen voeten een “footprint” maken en de donut versieren als een prachtige wereldbol.
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig. English speaking welcome too! Want to help? Meehelpen? Mail: Jong@katholiekutrecht.nl
Door: Chantal Pires-Gaspar Goetheer, Brigith Boedhoe, Saskia verhoeven en Monique Kanawi-van der Zande.

 

Bekijk hier het hele programma en workshops! (Nederlands en Engels)

Vrijwilligers Parochiedag Sint Martinus gezocht
Om de parochiedag mogelijk te maken hebben we de inzet van de leden van de geloofsgemeenschappen nodig. Graag nodig ik u uit om zich aan te melden om een bijdrage te leveren aan het welslagen van deze dag. Hieronder ziet een overzicht van werkzaamheden die verricht moeten worden en welke wijze u hiervoor kunt opgeven.

Parochiekoor
Koorleden van de diverse koren en de zangtalenten nodigen we uit om een bijdrage te leveren aan deze viering. Paul van de Woude is bereid gevonden hiervoor de coördinatie op zicht te nemen. De oefensessies zullen worden gehouden op dinsdag 6 en 13 september 2022 in de Rafaelkerk, aanvang: 19:45 uur. U kunt zich hier opgeven bij het centraal secretariaat van de Sint Martinusparochie: e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of telefonisch: 030 – 254 6147.

Handen en voetjes Parochiedag
Voor deze dag zijn er handen en voetjes nodig voor de opbouw, de dag zelf en de afbouw. De werkzaamheden zullen worden verdeeld over de vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 september 2022.
De werkzaamheden omvatten het inrichten en aankleden van de kerk-workshopruimtes en de ontmoetingszaal. Het maken van de soep, broodjes en de verzorging op de dag zelf. Van verschillende geloofsgemeenschappen hebben we materialen in bruikleen gekregen voor deze dag echter dienen deze wel te worden opgehaald en op maandag te worden teruggebracht. Mogelijk is er iemand van de geloofsgemeenschappen die in het bezit is van een vervoermiddel om dit mogelijk te maken. Wanneer u bereid bent om op een of meerdere dagen ondersteuning te verlenen kunt zich opgeven bij Jos Sangers. Ook voor eventuele vragen kunt u bij hem terecht.  U kunt hem bereiken middels e-mail:  fam.sangers@planet.nl en telefonisch: 030 272 45 44 of 06 554 829 09.

Voedsel- Kledingbank
De verantwoordelijke voor de inzameling van voedsel en kleding dragen er zorg voor dat deze bij de voedsel- en kledingbanken komen. Wie een (wijk) voedselbank mee wil laten delen dient mee te doen in een verdelingsgroep op 18 september 2022. U kunt zich hiervoor opgeven en voor eventuele vragen middels email: secretariaat@katholiekutrecht.nl.

Voedselbank Utrecht

Verse producten
Ook vers voedsel of bewerkte producten zijn van harte welkom, mits de houdbaarheidsdatum op staat en welke ingrediënten gebruikt zijn.

Middelen die zeer welkom zijn
Een keer boodschappen doen voor de voedselbank? Deze producten kunnen we altijd gebruiken:

 • Pasta,
 • Rijst,
 • Couscous,
 • Aardappelpuree
 • Pastasauzen,
 • Soep
 • Ontbijtgranen,
 • Broodbeleg (jam, pindakaas)
 • Vlees en vis in blik
 • Groente en fruit in blik
 • Zonnebloem- of olijfolie
 • Houdbare melk

Verse producten
Ook vers voedsel of bewerkte producten zijn van harte welkom, mits de houdbaarheidsdatum op staat en welke ingrediënten gebruikt zijn.

Taizé kruisje

Taizé, roep om vrede en verzoening

Zaterdag 28 mei ben je welkom op de Taizéviering in de Utrechtse Pauluskerk aan het Willem-de-Zwijgerplantsoen (Tuindorp). Inloop 18.30 uur, start om 19.00 uur. De viering duurt zo’n 40 minuten.

‘Dit is de zevende keer dat we Taizé vieren in de Pauluskerk,‘ vertelt Gérard Martens, een van de initiatiefnemers en lid van het Pastoraal Team van de Martinusparochie. ‘Vóór corona kwamen we in de Johannes-Bernarduskerk samen. De vaste banken daar vormden een lastig punt. Maar toen de Paulus zijn vaste banken aan de kant deed ontstond er een fantastische open ruimte.  Toen hebben we daar aangeklopt. Een open gebedsruimte is eigen aan de formule van Taizé. De coronabeperkingen werden opgeheven en we waren welkom in de Paulus.’

Sindsdien weten elke vierde zaterdagavond van de maand zo’n 20 mensen de weg naar de Pauluskerk te vinden. ‘Het voelt heel persoonlijk en intiem,’ zegt Gérard. Toch mogen er van hem best wat meer mensen komen, ‘al was het maar om eens te proberen’. Stiltemeditatie vormt een essentieel element.

Het Taizégebed vindt zijn wortels in de oecumenische broedergemeenschap in het gelijknamige plaatsje in Bourgondië aan de oostkant van Frankrijk. De Tweede Wereldoorlog woedde volop, maar Taizé lag net buiten nazigebied. Het was hier dat broeder Roger Schutz joden en andere vluchtelingen een schuilplaats bood. Het werd het begin van een wereldwijde christelijke beweging van vrede en verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volkeren.

In de roep ‘nooit meer oorlog’ weerklonken hoop en optimisme. Vanuit de inmiddels ontstane monnikengemeenschap vormden jongeren en jongvolwassenen de naoorlogse getuigen van dat verlangen naar vrede. Dat is nog steeds zo. Daarnaast heeft de uitstraling van Taizé wereldwijd tal van plaatselijke initiatieven teweeg gebracht.

Zo is de Pauluskerk een van de plekken in de stad waar je in de stijl en de spiritualiteit van Taizé samen kunt bidden, samen liederen van vrede kunt zingen en samen stil kunt zijn. Stilte die de ruimte geeft om God te verkennen en open te staan voor wat Die je zeggen wil.

Lees hier sommige inspirerende verhalen:

‘Ik ben zelf niet gelovig, maar toch is bidden met elkaar heel fijn.’ Nederlandse jongeren vertellen over hun Taizé-ervaring in https://www.taize.fr/nl_article25493.html#main

Bijschrift bij Hannah:

Hannah uit Utrecht vertelde in een recente film over Taizé over haar ervaringen. ‘Het is daar een heel ander soort bidden dan ik vanuit kerk en thuis gewend was.’

https://www.taize.fr/nl_article25493.html#main

Augustinus vieringen in Aloysiuskerk

Eucharistieviering elke zaterdag van de maand

Vanaf 16 oktober zullen de vieringen van de Augustinus gemeenschap worden uitgebreid naar elke zaterdag van de maand. De vieringen zijn als vanouds om 12.00 uur. De streaming van de viering zal de 1e zaterdag van de maand worden voortgezet (met uitzondering van zaterdag 6 november).

Op zaterdag 16 oktober in de Aloysiuskerk, gecelebreerd door pastoor Boogers met p. Martijn Schrama als concelebrant, ontvangen Rick Westerhoff, Jerry Kuo en David Cloetingh het sacrament van het Doopsel en Vormsel en ontvangen Ada den Balvert, Direlse Boon en Gerrita Hermeler-Vahl het sacrament van het Vormsel.

feestmixtuur26meiviering

Mixtuur is goud! en zomerproject 2019

Mixtuur is Goud: 50 jaar!

Op moederdag 1969 als Jongerenkoor geboren en met de leden in 50 jaar doorgegroeid tot het Mixtuur van 2019: dit jaar vieren we dus een gouden jubileum met diverse activiteiten!
Het hoogtepunt van het jubileumjaar is op 26 mei 2019. Mixtuur, voor de gelegenheid aangevuld met oud-leden,  verzorgt dan een feestelijke viering in de Aloysiuskerk, om 10.30 uur.
Na afloop van de viering trakteert Mixtuur alle bezoekers op koffie/thee met wat lekkers.
U bent van harte welkom om mee te vieren!

26 mei 2019; Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2; aanvang 10.30 uur (een uur later dan normaal).

Na de viering van ons jubileum in maart, willen we ons met belangstellenden in een nieuw project voorbereiden op de viering van zondag 30 juni 2019 om 9.30 uur in de Aloysiuskerk. Het koor nodigt iedereen die wil dan uit om een korte periode mee te repeteren en samen toe te werken naar een uitvoering. Mixtuur zingt dan liederen van onder andere Iona, een geloofsgemeenschap uit Schotland, die gelijkenis vertoont met de bekendere gemeenschap in Taizé. We repeteren op donderdag 6, 13, 20 en 27 juni van 20.15-21.45 uur in de Aloysiuskerk Wij vinden het heel leuk als we oude bekenden en nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Wilt u een paar weken meezingen? Aanmelden kan via: info@koormixtuur.nl

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl