paus-boodschap-465x300

Oekraïne: paus doet indringende oproep tot gebed

Vanwege de grote internationale spanningen aan de grens van Oekraïne vraagt paus Franciscus om gebed voor vrede op woensdag 26 januari. De paus hoopt dat velen op die dag willen bidden. Paus Franciscus deed zijn oproep afgelopen zondag 23 januari aan het eind van het angelusgebed in Rome.

De paus is bezorgd om de oplopende spanningen in de regio. Die zijn een bedreiging voor de kans op vrede in Oekraïne. En ze bedreigen de veiligheid van het hele Europese continent, gezien de grote gevolgen die conflicten altijd hebben.

Daarom stelt de paus woensdag 26 januari voor als gebedsdag: “Ik doe een indringende oproep aan alle mensen van goede wil om te bidden tot de Almachtige God dat alle politieke acties en initiatieven ten dienste staan van de menselijke broederschap in plaats van partijdige belangen.”
De paus voegde daar aan toe dat degenen die hun eigen belangen nastreven ten koste van anderen, minachting tonen voor hun roeping als menselijke persoon, omdat we allemaal door God zijn geschapen als broeders en zusters.
Paus Franciscus heeft al herhaaldelijk uiting gegeven aan zijn zorgen ten aanzien van de spanningen in Oekraïne en al eerder opgeroepen om te bidden voor vrede. Hij benadrukt dat op de allereerste plaats dialoog en onderhandelingen de situatie moeten oplossen in plaats van geweld en dreiging.

Bron: Aartsbisdom.nl
Foto: Ramon Mangold
paus Franciscus

Het jaar 2021 van paus Franciscus in beeld

Wat deed de paus in 2021 en waar vroeg hij aandacht voor? Katholiekleven.nl, het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, heeft een overzicht in woord en beeld gemaakt van het afgelopen jaar van paus Franciscus. Ook zijn jaar stond grotendeels in het teken van de coronaviruspandemie, waardoor veel reizen en bijeenkomsten niet door konden gaan. Maar wat gebeurde er wel? Katholiekleven.nl zette zijn activiteiten per kwartaal bij elkaar en voorzag deze van fraaie foto’s.

Deel 1: januari – maart
Deel 2: april – juni
Deel 3: juli – september
Deel 4: oktober – december

* Uitgelichte foto: Uitwisseling met het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (foto: Servizio Fotografico Vaticano)
refugee

Zondag 27 september: Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 2020

Zondag 27 september viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven, die ook beschikbaar is in Nederlandse vertaling.

De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan.

‘Het gaat niet om cijfers, het gaat om personen’

Ook legt de paus een link naar de huidige COVID-19 pandemie, die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: “Wanneer men het heeft over migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ontmoeten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de onzekerheid die wij lijdend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheemden,” schrijft paus Franciscus.

Hij wil daarmee aansporen om vluchtelingen en migranten te leren kennen en daardoor te begrijpen, hij wil dat ze worden gezien als naasten om hen zo beter te kunnen dienen. De paus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met migranten en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. “Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat de uitdaging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen onderscheid tussen mensen maakt (Boodschap Urbi et Orbi, 12 april 2020),” zegt de paus.

De complete boodschap van de paus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling is te lezen op www.aartsbisdom.nl/boodschap-paus-franciscus-voor-de-werelddag-van-de-migrant-en-de-vluchteling.

armen

Paus: ‘Werelddag van de Armen moet hoop geven’

“De hoop van de armen is niet voor altijd verloren” (Psalm 9, 19). Dit is het thema van de Werelddag van de Armen die dit jaar plaatsvindt op 17 november. De paus ontleent het thema aan psalm 9. “Deze psalm werd geschreven in een tijd van grote economische ontwikkelingen die, zoals wel vaker gebeurt, ook leidde tot sociale ongelijkheid,” schrijft de paus. “De situatie is niet veel anders dan vandaag de dag,” vervolgt hij. “Eeuwen gaan voorbij, maar de situatie van rijk en arm blijft constant. Het is alsof de geschiedenis ons niets leert. De woorden van de psalm gaan niet over het verleden, maar over ons heden, zoals God daar naar kijkt.”

Paus Franciscus noemt families die op de vlucht zijn, weeskinderen die worden uitgebuit, jonge mensen zonder werk, slachtoffers van geweld, het leed van immigranten en daklozen. De Schrift doet een beroep op ons waar het gaat om de zorg voor de arme. Paus Franciscus: “Waar we maar kijken, het Woord van God wijst ons naar de armen, naar degenen die nood hebben aan de eerste levensbehoeften, omdat ze afhankelijk zijn van anderen.”

Het doel van de Werelddag van de Armen is meer dan concrete hulp geven. Het doel is te groeien in betrokkenheid op de nood van concrete personen en om armen hoop te geven. Paus Franciscus: “Vóór alles hebben de armen nood aan God en zijn liefde, die zichtbaar wordt door ‘de middenklasse van de heiligheid’, mensen die door hun eenvoud van leven de kracht van christelijke liefde helder maken. […] En soms is er maar weinig nodig om hoop te geven. Het is genoeg om een moment stil te staan, te glimlachen en te luisteren.”

De paus beveelt de aandacht voor de Werelddag van de Armen van harte aan bij christelijke gemeenschappen en anderen die de armen hoop en troost willen geven: “Help mee om ervoor te zorgen dat de Werelddag van de Armen steeds meer mensen aanmoedigt om effectief samen te werken, opdat niemand een gebrek zal voelen aan nabijheid en solidariteit.”

De Werelddag van de Armen werd door paus Franciscus ingesteld in het verlengde van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (2016) en wordt jaarlijks gehouden op de 33ste Zondag door het Jaar.

Lees een uitgebreidere versie van dit artikel op katholiekleven.nl: www.katholiekleven.nl/artikelen/geloven-hoe-zit-dat-artikelen/paus-werelddag-van-de-armen-moet-hoop-geven

Lees de volledige boodschap ‘De hoop van de armen is niet voor altijd verloren’ (Engels): http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html

WJD_Panama_2019

Wereldjongerendagen Panama: vier reisopties

Van 22 t/m 27 januari 2019 vinden in Panama de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Jong Katholiek en de Nederlandse bisdommen organiseren vanuit Nederland samen met reisorganisatie VNB vier reizen hierheen.

De kortste reis is van 14-28 januari (15 dagen). Deze deelnemers gaan alleen naar de ‘Days in the Diocese’ en aansluitend naar het hoofdprogramma. Daarnaast is er van 12 januari tot 2 februari een uitgebreide reis, met voor en na de WJD een programma om nader kennis te maken met Panama. Bij reis drie (15 januari-4 februari) staat na de WJD een excursie gepland naar het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe in Mexico. Bij de laatste reisoptie (ook van 15 januari-4 februari) blijven de deelnemers na de WJD nog een week in Panama: de jongeren kunnen deze dagen zelf invullen. De prijzen van de verschillende reisopties variëren van € 1699 tot € 2499 (inclusief vervoer, maaltijden en verblijf, behalve de vrij in te vullen dagen in reis 4).

‘Days in the Diocese’

Op 250 kilometer van Panama-Stad ligt het bisdom Santiago de Veraguas waar natuur, cultuur, geschiedenis en geloof elkaar ontmoeten. Tijdens de ‘Days in the Diocese’ maken de Nederlandse deelnemers hiermee kennis. Gerrie Conen van Jong Katholiek: “Van 22 t/m 27 januari nemen we deel aan de WJD in Panama-Stad. Drie ochtenden is er een Nederlandstalig programma. Hoogtepunten zijn de verwelkoming van de paus op donderdag, de kruisweg op vrijdag, op zaterdagavond de avondwake onder de sterrenhemel van Panama, en op zondag de indrukwekkende slotviering met paus Franciscus en honderdduizenden jongeren.”

Voor wie?

Iedereen van 18 t/m 30 jaar is welkom op de Wereldjongerendagen. Het is een rooms-katholiek evenement, maar jongeren van alle geloofsovertuigingen zijn welkom. Gezien de tijd van het jaar en de kosten richt het Nederlandse WJD-programma zich vooral op ‘young professionals’: jongeren aan het begin van hun maatschappelijke carrière. De Nederlandse reis naar de WJD biedt daarom in een aantal streams gelegenheid dieper in te gaan op diverse vragen en thema’s. Daarbij sluit ook het thema aan dat de Nederlandse bisdommen aan de reizen gaven: ‘Discover your identity’ (ontdek je identiteit).

Video’s

Jong Katholiek en katholiekleven.nl slaan de handen ineen voor een aantal bijzondere video’s en podcasts voor de WJD in Panama. In de streams staat de vraag centraal wie jij bent, wat je plek is op je werk en in je privéleven en wat jouw (katholieke) identiteit daarin kan betekenen. De eerste video over een stream ging eind mei online. Daarin vertelt kapelaan Johannes van Voorst, die tijdens de WJD de stream ‘Faith seeking understanding’ begeleidt, dat hij ruimtevaarttechniek studeerde maar priester werd nadat hij had ervaren hoe God hem persoonlijk roept.

WJD-projectleider Bob Wegkamp: “Ook voor de podcasts spreken we tijdens een reeks interviews met interessante gasten over het maken van belangrijke keuzes: Hoe pak je dat het beste aan? Hoe weet je dat je op de juiste weg bent? Hoe belangrijk is je identiteit in het maken van keuzes? En welke rol speelt God en het geloof in dit proces?”

Voor meer informatie over reismogelijkheden, bezoek: Jong Aartsbisdom.

Meer informatie over de WJD-reizen: www.vnb.nl

Meer informatie over de streams: http://wjd.jongkatholiek.nl

WJD_Panama_2019

Wereldjongerendagen Panama 2019

De volgende editie van de Wereldjongerendagen (WJD), vindt plaats van 22 tot 27 januari 2019 in Panama-Stad. Dat heeft mgr. José Domingo Ulloa Mendieta, de aartsbisschop van Panama-Stad, bevestigd. De keuze van de datum is mee ingegeven door de klimatologische omstandigheden. In het Midden-Amerikaanse land valt het regenseizoen in de zomer en is het in de winter droog. De vorige edities van de Wereldjongerendagen vonden telkens in de zomer plaats.

“We zijn ons terdege ervan bewust dat dit in sommige landen geen vakantieperiode is. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit zovele duizenden jongeren van andere continenten niet zal beletten om naar Panama te komen”, zegt de aartsbisschop. Hij maakte van de de gelegenheid gebruik om Paus Franciscus te danken voor de keuze voor Panama, waar historisch ook de evangelisatie van het continent is begonnen.

Panama telt ca. 3,7 miljoen inwoners. Driekwart van de bevolking is katholiek, maar het land telt ook veel aanhangers van protestantse en evangelische kerkgenootschappen.

Voor meer informatie over reismogelijkheden, bezoek: Jong Aartsbisdom.

Bron: rkdocumenten.nl

youtube_adc97ebd55044eda1cf17806b3e3ab2e

Nieuwe film: ‘Paus Franciscus – Een man van zijn woord’

Op 18 mei aanstaande komt er een nieuwe film over Paus Franciscus waarvan deze week de trailer is gepubliceerd. De film draagt de titel: ”Paus Franciscus – Een man van zijn woord’ en is gemaakt door de Duitse en documentairemaker Wim Wenders. De film heeft de intentie om een zeer persoonlijke kant van Franciscus te laten zien, direct tot mensen te laten spreken en gaat volgens de maker veel verder dan een biografische documentaire.

“De paus spreekt direct tot de kijker van de film”

De ideeën en boodschappen van de paus staan centraal in deze film. We krijgen van zeer nabij te zien hoe de paus werkt en hoe hij antwoorden geeft op de problemen in onze maatschappij.

Wim Wenders zegt in een interview met Vatican News: “Zelfs in mijn wildste dromen heb ik durven dromen over het maken van een film over Paus Franciscus, samen met hem. Ik kreeg een brief vanuit het Vaticaan en moest eerst eens diep ademhalen. Het leek me een enorme verantwoordelijkheid, het was in ieder geval anders dan datgene wat ik normaal maak.”

Om de film te produceren zijn verschillende shots met Paus Franciscus gehouden. Het eerste interview is nu ongeveer twee jaar geleden en verschillende opname momenten volgden. Er zijn interviews gehouden in Assisi onder andere en daarna zijn er nog maanden werk nodig geweest om alles tot een geheel te maken. “In de film geven we Paus Franciscus ruim het woord om direct tot de kijker en luisteraar te spreken. Het voelt volgens de maker als een persoonlijk gesprek. De film gaat dan ook niet over Franciscus, maar het is een film met Paus Franciscus”, aldus Wenders. “De paus is dus zeer direct betrokken geweest bij de opnames van de film.”

Hoe en waar de film te bekijken is in mei, en of dat ook in Nederland zal zijn is nog niet bekend. Voor nu moeten we het doen met de trailer waarmee we oog in oog komen te staan met Paus Franciscus.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl