Kinderen in de hoofdrol

Op vrijdag 9 november 2018 waren ruim 100 mensen aanwezig bij de 15e uitreiking van de Mantel van Sint Maarten in de Domkerk. Deze editie stond in het teken van de kwetsbare kinderen in onze stad. Kinderombudsman Margrite Kalverboer vertelde over het belang van een veilige en stabiele thuissituatie en het belang van een samenhangende aanpak van armoede onder kinderen.  

Het evenement De Mantel van Sint Maarten gaat over geven en delen. Vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor een inclusieve stad ontmoeten en inspireren elkaar. Dit jaar stond de jeugd centraal. Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. De organisatie wil met het evenement bijdragen aan meer kennis, bewustwording en samenwerking op dit onderwerp. Op de informatiemarkt presenteerden vijftien vrijwilligersinitiatieven zich aan elkaar en aan het belangstellende publiek. Het was een levendige uitwisseling.

Als aftrap van het officiële programma liepen de kleinsten met een zelf beschilderde lampion een lichtjesoptocht door de Domkerk. Helemaal in de sfeer van Sint Maarten werden de aanwezigen ontvangen door de zingende kinderen.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vertelde over haar gesprekken met kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met armoede. Aangrijpende verhalen waaruit naar voren komt dat er thuis vaak een opeenstapeling van problemen is. Oplossingen worden vaak buitenshuis gezocht, op school of  via aanvullende hulp. En er zijn in Utrecht gelukkig veel (vrijwilligers)initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare kinderen. De Kinderombudsman sprak hiervoor haar waardering uit. Tegelijk pleitte ze voor extra aandacht voor de gezinssituatie als vertrekpunt van een meer samenhangende aanpak van armoede onder kinderen.

Na de pauze speelden de jonge acteurs van STUT een deel van de voorstelling Tikkie, ‘over uitdelen en incasseren’. Het stuk is gebaseerd op eigen ervaringen van de acteurs. Het volwassen worden, jezelf financieel kunnen redden, en hoe ingewikkeld dit kan zijn. Een prachtige verbeelding van de eerder gedeelde informatie.

Tot slot reikte wethouder en eerste locoburgemeester Victor Everhardt de stimuleringsprijs uit. De oorkonde en een geldbedrag van € 2.500,00 gaat dit jaar naar Taal Doet Meer voor het project ‘Taalversterkers tussen school en thuis’.

Medeorganisator Dirk van den Hoven van de Protestantse Diaconie Utrecht kijkt positief terug op het evenement. “Het was mooi om te zien hoeveel mensen zich verbonden hebben aan deze kinderen. Ik wist dat er bij Utrechtse vrijwilligers en professionals veel betrokkenheid is op dit thema, maar dat gaat pas echt leven als je elkaar spreekt.  Ik hoop dat de ontmoeting en uitwisseling deze bijzondere initiatieven helpen om nog beter samen te werken.”