Mantel van Sint Maarten 2022

Al jaren wordt in Utrecht de Mantel van St. Maarten georganiseerd: een stedelijke bijeenkomst op 11 november waar allerlei (vrijwilligers)initiatieven laten zien hoe ze zich laten inspireren door Martinus van Tours die lang geleden op een koude winterdag zijn mantel deelde met een bedelaar.

De bijeenkomst op vrijdag 11 november tussen 16-18 uur in de Domkerk kent een veelzijdig programma met sprekers, presentaties van initiatieven en muziek. Dit jaar is het thema: ‘zorg voor elkaar en zorg voor de aarde.’ Medewerking is toegezegd door theoloog Erik Borgman, predikant Willem Roskam en het muziekcollectief uit het AZC.  Tv-presentator Sofie van den Enk is de dagvoorzitter, wethouder Rachel Streefland reikt stimuleringsprijzen uit en cabaretier Vincent Bijlo sluit op creatieve wijze de bijeenkomst af met een inspirerend slotbetoog.

Om deze (vrijwilligers)initiatieven een extra impuls te geven worden er stimuleringsprijzen uitgereikt. Kent u een mooi initiatief dat de Mantel van Sint Maarten verdient? Meld dit initiatief of deze organisatie dan aan vóór 21 oktober. Gebruik hiervoor het bijgevoegde formulier dat u ingevuld retour kunt sturen naar de projectleider: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl. Deze informatie doorsturen naar iemand anders die een mooi initiatief weet, mag natuurlijk ook.

De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) is de initiatiefnemer in de organisatie van de Mantel van Sint Maarten. In nauwe samenwerking met Citypastoraat Domkerk, Katholieke Caritas Utrecht (KCU) en Huis van Dominicus is het programma samengesteld.

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met: Hermen van Dorp, tel.: 06-12240600, e-mail: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of raadpleeg de website: www.mantelvansintmaarten.nl

Download hier het aanmeldingsformulier.
Bekijk hier het persbericht.