00323_Utrecht_RK._Augustinus_1830_Oudegracht_69_Utr._opname_03-09-1994_foto._Job_van_Nes_Zaandam_(15)

Augustinuskerk blijft

Het bestuur van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht maakt bekend dat de renovatie van de  St. Augustinus kerk aan de Oudegracht wordt voltooid, teneinde deze weer als stadskerk voor Utrecht in gebruik te gaan nemen.

Het bestuur heeft daarbij overwogen dat de St. Augustinuskerk meer gericht is op de stad Utrecht en de directe omgeving, en dat St. Catharinakathedraal een bijzondere  positie heeft, als  zetel van de aartsbisschop van Utrecht.

Hoewel een en ander zonder meer betekent dat er een gevoelige aanslag plaatsvindt op het financiële vermogen van de parochie, is het bestuur er van overtuigd dat hiermee een belangrijke impuls wordt gegeven aan het ontwikkelen van de toekomst voor heel katholiek Utrecht. Het beleid ten aanzien van de overige kerken wordt door dit besluit niet veranderd.

Het is een gezamenlijke uitdaging én verantwoordelijkheid voor alle parochianen: Kijk niet om naar wat vroeger was. Er gaat iets nieuws beginnen, zie je het al?

augustinus buiten

Informatiebijeenkomst over de St. Augustinuskerk

Met het recente besluit om de St. Catharinakerk niet te onttrekken aan de eredienst is aan de St. Catharinakathedraal voorlopig weer toekomstperspectief geboden. Dat geldt nog  niet voor de St. Augustinuskerk in het centrum van Utrecht, die ook deel uitmaakt van de Salvatorparochie. Al tweeëneenhalf jaar is de Augustinuskerk gesloten. De Augustinusgemeenschap is de afgelopen tweeëneenhalf jaar vitaal gebleven en wil dat ook blijven! Daarom is er op 6 april a.s. tijdens de maandelijkse ontmoeting in het parochiecentrum van de St. Augustinuskerk (direct na de Eucharistieviering), om 13.15 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het parochiebestuur is uitgenodigd om onze geloofsgemeenschap te informeren en – waar mogelijk – antwoord te geven op de talrijke vragen die inmiddels bij een ieder leven over de restauratie- én toekomstplannen van de St. Augustinuskerk. U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! U kunt uw vragen eventueel ook al eerder mailen naar h.w.kanters@gmail.com. Uw vragen kunnen dan vooraf worden gedeeld met de leden van het parochiebestuur, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op deze informatiemiddag.

folder

Volkskerstzang met kinderactiviteit

zondag 23 december 15:00 uur, St. Josephkerk, Draaiweg 44, Utrecht.

Koor Cantemus Domino 0.l.v. Ardaan Dercksen, organist Paul van der Woude. Koor- en orgelwerken van o.a. Praetorius, Balbastre, Willcocks en J.S. Bach. Korte  overweging door Pater M. Schrama osa.  Toegang vrij. www.deaugustinus.com

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl