Augustinuskerk blijft

Het bestuur van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht maakt bekend dat de renovatie van de  St. Augustinus kerk aan de Oudegracht wordt voltooid, teneinde deze weer als stadskerk voor Utrecht in gebruik te gaan nemen.

Het bestuur heeft daarbij overwogen dat de St. Augustinuskerk meer gericht is op de stad Utrecht en de directe omgeving, en dat St. Catharinakathedraal een bijzondere  positie heeft, als  zetel van de aartsbisschop van Utrecht.

Hoewel een en ander zonder meer betekent dat er een gevoelige aanslag plaatsvindt op het financiële vermogen van de parochie, is het bestuur er van overtuigd dat hiermee een belangrijke impuls wordt gegeven aan het ontwikkelen van de toekomst voor heel katholiek Utrecht. Het beleid ten aanzien van de overige kerken wordt door dit besluit niet veranderd.

Het is een gezamenlijke uitdaging én verantwoordelijkheid voor alle parochianen: Kijk niet om naar wat vroeger was. Er gaat iets nieuws beginnen, zie je het al?