Informatiebijeenkomst over de St. Augustinuskerk

Met het recente besluit om de St. Catharinakerk niet te onttrekken aan de eredienst is aan de St. Catharinakathedraal voorlopig weer toekomstperspectief geboden. Dat geldt nog  niet voor de St. Augustinuskerk in het centrum van Utrecht, die ook deel uitmaakt van de Salvatorparochie. Al tweeëneenhalf jaar is de Augustinuskerk gesloten. De Augustinusgemeenschap is de afgelopen tweeëneenhalf jaar vitaal gebleven en wil dat ook blijven! Daarom is er op 6 april a.s. tijdens de maandelijkse ontmoeting in het parochiecentrum van de St. Augustinuskerk (direct na de Eucharistieviering), om 13.15 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het parochiebestuur is uitgenodigd om onze geloofsgemeenschap te informeren en – waar mogelijk – antwoord te geven op de talrijke vragen die inmiddels bij een ieder leven over de restauratie- én toekomstplannen van de St. Augustinuskerk. U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! U kunt uw vragen eventueel ook al eerder mailen naar h.w.kanters@gmail.com. Uw vragen kunnen dan vooraf worden gedeeld met de leden van het parochiebestuur, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op deze informatiemiddag.