Johannes-Bernardus

Geloofsgemeenschap Heilige Johannes de DoperHeilige Bernardus van Clairvaux  (voor een artikel over een van de patroonheiligen: klik op de naam)

U kunt op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend terecht in ons kerkcentrum met vragen, voor een praatje,  opgave van een intentie, een kaarsje opsteken in de Mariakapel en een kopje koffie of thee tussen 10:00 en 12:00 uur. We zijn in die tijd ook telefonisch bereikbaar op nummer: 030 – 2880212. Belt u op een ander tijdstip, dan wordt u tijdens de afwezigheidsuren van de mensen doorgeschakeld naar het secretariaat of de algemene voicemail. We zijn open voor geplande vieringen en bijeenkomsten.

Iedereen is van harte welkom.

VIERINGEN in MAART: elke zondag 11:00 uur. In maart GEEN viering volgens de Byzantijnse ritus op de 3e zondag!. 1 april, 2e Paasdag wel een viering volgens de Byzantijnse ritus. Verder: 1e Woensdag van de maand 19:00 uur Rozenkransgebed.  1e Vrijdag van de maand een Viering om 10:00 uur in de Mariakapel.   Zie ook het overzicht onder aan deze pagina.

EXTRA: Woensdag 13 maart 19:00 uur Oecumenische Vesper o.l.v. dominee Kees Bouman; Woensdag 20 maart 19:00 uur Oecumenische Vesper o.l.v. emeritus pastoraal werker Hans Harmsen.

SPECIAAL: De Goede Week: – Zondag 24 maart, Palmzondag. Tijdens de viering van 11:00 uur kunnen kinderen Palmpaasstokken versieren. Kosten 2 Euro. Opgeven tot vrijdag 22 maart, uiterlijk 12:00 uur in het kerkcentrum;  Witte donderdag, 28 maart, 19:00 uur: Eucharistieviering; – Goede Vrijdag, 29 maart, 15:00 uur: Kruisweg met bloemenhulde; 19:00 uur: Gebedsviering met bloemenhulde; – Paaszaterdag, 30 maart, 21:00 uur: Paaswake; – Zondag 31 maart, 1e Paasdag 11:00 uur: Eucharistieviering met de Surinaams – Antilliaanse gemeenschap; – Maandag 1 april, 2e Paasdag: Eucharistieviering met de Byzantijnse gemeenschap. Zie voor meer informatie ook o.a. het bestellen van de Huispaaskaars ons Informatieblad van maart via e link onderaan deze pagina!

Adres: Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht
E-mail: johannesbernardus@katholiekutrecht.nl

Geloofsgemeenschap voor de wijken: Hoograven (noord en zuid), Tolsteeg (inclusief Bokkenbuurt) en Lunetten (HTL).

Geschiedenis
Sinds 1941 is er een katholieke kerk in Hoograven:
– Noodkerk H. Johannes den Dooper, Detmoldstraat (1941 -1953)
– St. Jan de Doper, Plettenburgplantsoen (1953 -1990)
– St. Bernardus (van Clairvaux), Camminghaplantsoen (1963 – 1991)
– H. Johannes de Doper – H. Bernardus (van Clairvaux) , Oranje Nassaulaan (1991 – heden)
– In de wijk Lunetten is geen kerk meer gebouwd, maar werden de vieringen gehouden in de toenmalige MAVO/LEAO-school, Kampereiland 6. Dit is opgeheven toen de nieuwe kerk aan de Oranje Nassaulaan klaar was.
Tevens is men toen samen met de Marcusgemeente gestart met een Oecumenisch Inloophuis aan de Zevenwouden, ‘t Winkeltje’. Dit zit nu in de Musketon: Inloophuis Het Knooppunt.

Het Jubileumboekje met wat geschiedenis en foto’s uit deze periode, uitgegeven b.g.v. het 25-jarig bestaan van de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk op 17 mei 2016, is te verkrijgen in het kerkcentrum (nog enkele exemplaren).
Er is ook een Informatiefolder van de geloofsgemeenschap te verkrijgen.

De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelen (aparte invalide toilet).

Leden JoB-Beraad:
– vacature
– Riet Bouwman
– adv Josta Esajas namens de Surinaams – Antilliaanse gemeenschap                                                        – Harm Goris
– Ton van Schaik
– adv Hans Dirksen

Bekijk hier het overzicht van alle vieringen 1 maart t/m 14 april 2024.

Voor het Informatieblad maart 2024 van de Johannes-Bernardus klik hier.

Voor de nieuwsbrief (februari) van de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap klik hier.

Nieuws

Catechese

– Geloven Nu
Een gespreksgroep voor mensen tussen de 30 en de 60 jaar. Ze komen één keer per maand (buiten de vakantietijd) bijeen meestal op de 3e woensdagavond van de maand.
De groep wordt begeleid door diaken Lex Janssen.
Informatie en opgave bij Florence van Wulfften Palthe-de Graaff, e-mail: fhdegraaff@gmail.com

– Geloven Nu 60+
Een gespreksgroep voor mensen vanaf 60 jaar. Ze komen elke 2e vrijdagmiddag van de maand bijeen van 14:00 – 16:00 uur.
De groep wordt begeleid door Theo van Loon.
Informatie en opgave bij Madeleine Bogaerts, e-mailadres: madeleinebogaerts@gmail.com.

– 1e Communie
Wordt centraal geregeld. Opgave bij het centraal secretariaat van de parochie. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen hebben we een eigen viering of niet. In 2024 is de communieviering voor de Johannes-Bernardus en de Aloysius gezamenlijk op 14 april. Informatie en opgave bij het Secretariaat van de parochie (secretariaat@katholiekutrecht.nl). Kinderen vanaf 7/8 jaar (groep 4 e.v.) zijn van harte welkom.

– Vormsel
Dit is een gezamenlijke parochiële voorbereiding. De kinderen die er voor in aanmerking komen en bekend zijn, worden persoonlijk hiervoor uitgenodigd. Leeftijd rond groep 8 van de basisschool. Uiteraard kunnen anderen ook aanschuiven.
Opgave bij het Secretariaat van de parochie (secretariaat@katholiekutrecht.nl). De voorbereiding vindt op diverse plaatsen in de parochie plaats.

– Doop
De voorbereiding hiervoor wordt centraal geregeld. Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl. De Doop kan wel plaatsvinden in de kerk die gewenst wordt.

Data komend parochiejaar:

– Huwelijk
De voorbereiding hiervoor wordt centraal geregeld. Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl. Het huwelijk kan wel plaatsvinden in de kerk die gewenst wordt.

Data komend parochiejaar:

Diaconie

DIACONIE contact via het Kerkcentrum

-Witte Donderdagpakketten (inzamelen en bezorgen regelen)
– coördinator vacature (a.i. Riet Bouwman)

– Kerstpakketten (organiseren en bezorgen regelen)
coördinator vacature (a.i. Riet Bouwman)

VOOR ZIEKEN EN OUDEREN
– Bezoekgroep en Communie thuis
coördinator Riet Bouwman

– Verjaardagskaarten voor ouderen
coördinator Thea van Oostrum

– Ziekenzalving één keer per jaar tijdens een viering, doorgaans zondagochtend 11:00 uur
vaste groep met o.a. emeritus pastoraal werker Hans Harmsen

– Allerzielenviering 2 november ’s avonds om 19:00 uur
vaste groep met o.a. emeritus pastoraal werker Hans Harmsen

– Kruisjes overledenen
coördinator Ton van Schaik

– Kerststukjes (organiseren en bezorgen regelen)
coördinator  vacature (a.i. Riet Bouwman)

– MOV en Diaconie en uitwerking Collecteschema:
Missie Ontwikkeling en Vrede. Het hele jaar door wordt gezorgd voor informatie, folders, posters over de diverse projecten waarvoor in het weekend gecollecteerd wordt. Coördinator: Brigith Boedhoe

– Oud papierinzameling
Elke 2e zaterdag van de maand staat er een Oud Papier Container op de Parkeerplaats achter de Musketon in Lunetten. De bak is open van 800 – 18:00 uur. Van 10:00 – 14:00 uur staan er vrijwilligers bij om het papier en karton aan te pakken. Coördinator Madeleine Bogaerts

– Voedselbank
Sinds augustus 2012 staat er in de hal van het kerkcentrum een winkelwagentje waarin houdbaar voedsel en andere huishoudelijk benodigdheden verzameld worden. Ook hangt er een busje voor een financiële bijdrage, waarvan de mensen van de Voedselbank in magere tijden het benodigde kunnen kopen en ook vers voedsel op zijn tijd. De Voedselbank participeert in het Inloophuis in Lunetten. Dinsdag is de uitgifte dag. Coördinator Madeleine Bogaerts

INLOOPHUIS HET KNOOPPUNT
‘de huiskamer van Lunetten’.
www.knooppuntlunetten.com
Het is een trefpunt voor buurtbewoners voor koffie, gezelligheid en bezinning.
Het vrijwilligersproject wordt ondersteund door de R.K. en protestantse kerken in de buurt (die zo een bijdrage willen leveren aan het sociale leven in Lunetten) en werkt o.a. samen met welzijnsorganisatie DOCK. Van de gemeente mogen ze gebruik maken van een ruimte in buurtcentrum de Musketon. U bent van harte welkom. De ingang is aan de achterzijde, waar ook het parkeerterrein is (Salland). Tijdens inlooptijden kunt u spullen kwijt in, of meenemen uit de ‘Weggeefkast’.
Open inloop:
Maandag 14:00 – 16:00 uur; Woensdag, Donderdag en Vrijdag 10:00 – 12:00 uur.
Bijzondere activiteiten:
dinsdag 13:30 – 15:00 uur Pluspunt Voedselbank
vrijdag 19:30 – 21:30 uur Spelletjesavond
zaterdag 11:00 – 14:00 uur Ruilwinkel met een kopje koffie
meer info info@knooppuntlunetten.com

– Inloophuis
voorzitter: vacature
coördinator
contactpersoon vanuit onze geloofsgemeenschap Richard Arvelo

Jeugd

JEUGD en JONGEREN

Interim Coördinator Jeugd en Jongeren: Madeleine Bogaerts, tel. 030-2817279.
– groepen:
. Misdienaars, coördinatie Brigith en Jennifer Boedhoe, e-mailadres: mijobe@gmail.com
. 1e Communie i.s.m. de hele parochie. Aanmelden via het centraal secretariaat van de parochie
. Vormsel i.s.m. de hele parochie. Aanmelden via het centraal secretariaat van de parochie
. Contact met de 3 basisscholen: Brigith Boedhoe, Irja van der Lee, Roos Joghi
– De St. Jan de Doperschool viert zowel Kerstmis als Pasen, in de week vóór de betreffende feestdag, met een pastor (K. Smits) in onze kerk.
. voorbereiding Gezinsvieringen: pastor Hans Harmsen en dirigent Miriam Klaassen
. Palmzondag, (kindernevendienst) palmpaasstokken maken. Ze doen dit voor ouderen en zieken in de kerk en eigen omgeving. Coördinator: Marja Kuijpers

Liturgie

Vieringen

Weekend:
– Zondag 11:00 uur, regelmatig 3e zondag 10:30 uur

Rozenkransgebed in de Mariakapel 19:00 uur:
– 1e woensdag van de maandag

Viering door de week, vrijdag 10:00 uur:
– elke 1e vrijdag van de maand, Eucharistieviering of Woord- en Communieviering

Bijzondere vieringen:
– bijna elk 3e zondag van de maand, 10:30 uur (behalve in juli en in de maanden dat er Pasen, Pinksteren of Kerst gevierd wordt)
en daarnaast: 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag,
10:30 uur: Eucharistieviering volgens de Slavisch/Byzantijnse ritus

– Vieringen met de Surinaams/Antilliaanse gemeenschap 11:00 uur
elke laatste zondag van de maand (behalve in december!) en 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag

Oecumenische Vespervieringen

– in januari op de 1e of laatste zaterdag van de Internationale Week van het Gebed om 18:30 uur in ons Kerkcentrum of op zondagmiddag 17:00 uur in de Nicolaïkerk

– in de Vastentijd woensdag 19:00 uur, behalve op de 1e woensdag van de maand en in de Goede Week

– in september in de Vredesweek op de eerste of de laatste zaterdag om 18:30 uur

– bij aanvang van de Advent op de eerste zaterdag 18:30 uur

Liturgisch Beraad:
voorzitter: Miriam Klaassen
secretaris: vacature
groepen:
– Koren:
. GerBerJan, dirigent: Miriam Klaassen, pianist Paul Havekes, secretaris Angelique Versteegh
zingt minimaal 1 x per maand op zondag. Repetitie elke maandag van 19:30 – 20:45 uur
. Diversity (Surinaams/Antilliaanse vieringen), dirigent Joan Rosalia, pianist Jerold Jeyaratnam
zingt elke laatste zondag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag. Repetitie op de vrijdag daaraan voorafgaand om 20:00 uur
. Ad hoc koor Rouwdiensten, geen dirigent, begeleiding variabel                                                                                                                                            . Ad hoc koor Vespervieringen, dirigent Ben Rodermans

(de Byzantijnse gemeenschap heeft een eigen koor: Wladimirskaja. Dirigent Dolf Bruinsma. Zij zingen zonder begeleiding
informatie via www.byzantijnsekapelutrecht.nl)

– Cantoren:
zij zingen wanneer er geen koor is.
coördinator Miriam Klaassen

– Kosters
coördinator Wim de Groot

– Collectantencollege:
secretaris Jan Arie van Garderen

– Lectoren:
coördinator Gré Oomen

– Misdienaars/Acolieten:
coördinatie Brigith en Jennifer Boedhoe, e-mailadres: mijobe@gmail.com

– Verzorging liturgie en zang:
. Surinaams – Antilliaanse vieringen, eigen groep
. GerBerJan, mensen uit het koor
. Gezinsvieringen, dirigente M. Klaassen en pastor Hans Harmsen
. Byzantijnse vieringen, eigen groep
. Overige vieringen: Hans Harmsen

– Typen Liturgieboekjes:
. GerBerJan: Madeleine Bogaerts
. Gezinsvieringen: Madeleine Bogaerts
. Surinaams/Antilliaanse vieringen: Hensley Rosalia
. Lezingen Byzantijnse vieringen: Henk Kanters
. Overige vieringen: Hans Harmsen

– Rozenkransgebed
coördinator Elly Wintjes

– Goede Vrijdag, Kruiswegviering
vaste groep met pastor Hans Harmsen

– Drukken van Liturgieboekjes, lezingen, informatie, Nieuwsbrief JoB, enz.:
coördinator Ton van Schaik

– Kerkversiering:
coördinator Gré Oomen

Oecumene

Oecumenische activiteiten

met  de Nicolaïgemeente
– elk jaar in januari een gezamenlijke viering bij ons of bij hen i.v.m. de Internationale Gebedsweek
– ze worden uitgenodigd voor de Aswoensdagviering
– In de Veertigdagentijd elke woensdagavond (behalve op de 1e woensdag dan de maand en in de Goede Week) om 19:00 uur een Vesper
– samen bloemen leggen op 4 mei bij de Vrijheidsboom aan de Julianaweg
– een gezamenlijke Vesper in september i.v.m. de Vredesweek
– een gezamenlijk Vesper bij aanvang van de Advent

contactpersonen: Hans Harmsen en Elly Wintjes

Werkgroepen

Gastvrouwen
Dagelijks aanwezig tijdens de openingstijden van het Kerkcentrum in de receptie
coördinator Thea van Oostrum

Koffiegroep
Verzorging koffie, thee en limonade na vieringen en bij bijeenkomsten
coördinator Ben Putman

Redactie informatie voor parochieblad en JoB-informatie
Madeleine Bogaerts en Ton van Schaik

Bezorgen parochieblad en Informatieblad
coördinator Ton van Schaik

Onderhoud van kerkgebouw en buitenruimte/tuin
Als vaste ochtend, elke 1e woensdag van de maand vanaf 09:00 uur en verder indien nodig
coördinator Anton Kruft

Kerkbalans
door groep o.l.v. budgetbeheerder verwerken en bezorgen
coördinator Hermien van Gelder

Schoonmaakploeg
coördinator Hermien van Gelder

 

Voor werkgroepen liturgie en diaconie zie andere pagina’s

Zaalgebruik

Zaalgebruik
Coördinator gebruik van de ruimten van onze kerklocatie:
Hans Dirksen, tel.nr. 06 – 201 127 48, e-mailadres: jgam.dirksen@ziggo.nl

De Kerkzaal (200 personen), de Mariakapel (20 personen), 3 zalen:  – zaal 7 (max. 40 personen); – zaal 8 (max. 12 personen);  zaal 9  (max. 20 personen). De zalen zijn beschikbaar per uur, per dagdeel of per dag. Voor concerten, vieringen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ons kerkcentrum heeft geen horecavergunning.
Voor koffie en thee kan tegen betaling worden gezorgd. Alles in overleg.