Johannes-Bernardus

Heilige Johannes de Doper – Heilige Bernarduskerk

Hoera, We zijn bijna terug met al onze activiteiten zoals het was.

Elke zondagochtend is er een viering en er is een viering op de derde zaterdag van de maand.

– Mondkapje hoeft niet meer op; – Bij klachten of ziekzijn moet u thuisblijven en bij corona gerelateerde klachten: laten testen!
– Handen desinfecteren bij binnenkomst;  Géén handen schudden
– Er mag weer gezongen worden, zowel door kerkgangers als door de voltallige koren; – De Wijwaterbakjes mogen nog niet gebruikt worden; – De collecte vindt plaats met gebruik van de ‘nostalgische’ collectezak op lange steel; – De toiletten zijn te gebruiken; – Wij zorgen voor goede ventilatie; en vooral: LET OP ELKAAR EN GEEF ELKAAR DE RUIMTE!

VIERINGEN IN OKTOBER: – vrijdag 1 oktober 10:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Oostendorp;
– zondag 3 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met pasto0r H. Boogers en m.m.v. 2 cantors; – zondag 10 september 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck en m.m.v. GerBerJan;
– vrijdag 15 oktober 10:00 uur Woord- en Communieviering met H. Harmsen; – zaterdag 16 oktober 18:30 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck (met het Lunettenkoor);
– zondag 17 oktober 10:30 uur Gebedsvieringviering volgens de Byzantijnse ritus met met diaken Wim Tobe en m.m.v. Wladimirskaja;   – woensdag 20 oktober 19:00 uur Rozenkransgebed; 
– zondag 24 okt0ber 11:00 uur Woord- en Communieviering met H. Harmsen en m.m.v. enkele cantors; (collecte i.v.m. Missiezondag); – vrijdag 29 oktober Woord- en Communieviering met H. Harmsen
– zondag 31 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met priester K. Smits en de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap (met Diversity)

 

Adres: Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht
E-mail: johannesbernardus@katholiekutrecht.nl

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper – H. Bernardus (van Clairvaux) voor de wijken: Hoograven (noord en zuid), Tolsteeg (inclusief Bokkenbuurt) en Lunetten (HTL).

Geschiedenis
Sinds 1941 katholieke kerk in Hoograven:
– Noodkerk H. Johannes den Dooper, Detmoldstraat (1941 -1953)
– H. Johannes de Doper, Plettenburgplantsoen (1953 -1990)
– H. Bernardus (van Clairvaux), Camminghaplantsoen (1963 – 1991)
– H. Johannes de Doper – H. Bernardus, Oranje Nassaulaan (1991 – nu)
– In de wijk Lunetten is geen kerk meer gebouwd, maar werden de vieringen gehouden in de toenmalige MAVO/LEAO-school, Kampereiland 6. Dit is opgeheven toen de nieuwe kerk aan de Oranje Nassaulaan klaar was.
Tevens is men, samen met de Marcusgemeente gestart met een Oecumenisch Inloophuis aan de Zevenwouden. Dit zit nu in de Musketon.

Het Jubileumboekje met wat geschiedenis en foto’s uit deze periode, uitgegeven b.g.v. het 25-jarig bestaan van de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk op 17 mei 2016, is te verkrijgen in het kerkcentrum tegen betaling van €0,50.
Er is ook een Informatiefolder van de geloofsgemeenschap te verkrijgen.

De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelen (aparte invalide toilet).

Leden Pastoraatsgroep
Madeleine Bogaerts
Riet Bouwman
adv Josta Esajas namens de Surinaams – Antilliaanse gemeenschap

Leden Locatieraad
Harm Goris
Ton van Schaik
adv Hans Dirksen

Voor de nieuwsbrief van de Johannes-Bernardus klik hier.

Voor de nieuwsbrief van de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap klik hier.

Nieuws

Catechese

– Geloven Nu
Een gespreksgroep voor mensen tussen de 30 en de 60 jaar. Ze komen elke 3e dinsdagavond van de maand bijeen van 20:00 – 22:00 uur, van september t/m juni.
De groep wordt begeleid door pastor Gérard Martens.
Informatie en opgave bij Marlies van der Poel, e-mailadres: m.vanderpoel@xs4all.nl, tel.nr: 030-2895010.

– Geloven Nu 60+
Een gespreksgroep voor mensen vanaf 60 jaar. Ze komen elke 2e vrijdagmiddag van de maand bijeen van 14:00 – 16:00 uur, van september t/m juni.
De groep wordt begeleid door Theo van Loon.
Informatie en opgave bij Madeleine Bogaerts, e-mailadres: madeleinebogaerts@gmail.com.

– 1e Communie
Een vaste groep begeleidt en bereidt de aanstaande 1e Communicanten voor.
De uitnodiging gaat naar kinderen die bekend zijn en naar de groepen 4 en 5 van de drie scholen. Uiteraard kunnen ook oudere kinderen deelnemen.
Ongeveer 10 zondagochtenden komen ze bijeen. Ze beginnen eerst met hun project en komen vervolgens in de viering vanaf de Voorbede meevieren.
Vanaf eind januari tot de datum van de 1e Communie (altijd op een zondag ergens ná Pasen).

– Vormsel
Dit is een gezamenlijke parochiële voorbereiding. De kinderen die er voor in aanmerking komen en bekend zijn, worden persoonlijk hiervoor uitgenodigd. Leeftijd rond groep 8 van de basisschool. Uiteraard kunnen anderen ook aanschuiven.
Opgave bij het centraal secretariaat. De voorbereiding vindt op diverse plaatsen in de parochie plaats.

– Doop
De voorbereiding hiervoor wordt centraal geregeld. Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Van 20.00-21.30 uur. Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl. De Doop kan wel plaatsvinden in de kerk die gewenst wordt.

Data komend parochiejaar:

– Huwelijk
De voorbereiding hiervoor wordt centraal geregeld. Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Van 20.00-21.30 uur. Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl. Het huwelijk kan wel plaatsvinden in de kerk die gewenst wordt.

Data komend parochiejaar:

Diaconie

DIACONIE contact via het Kerkcentrum

-Witte Donderdagpakketten (inzamelen en bezorgen regelen)
– coördinator Anja Conraads, e-mailadres: anja.conraads@hotmail.com

– Kerstpakketten (organiseren en bezorgen regelen)
coördinator Anja Conraads, e-mailadres: anja.conraads@hotmail.com

VOOR ZIEKEN EN OUDEREN
– Bezoekgroep en Communie thuis
coördinator Riet Bouwman

– Verjaardagskaarten voor ouderen
coördinator Thea van Oostrum

– Ziekenzalving zowel op zaterdagavond 18:30 uur als zondagochtend 11:00 uur, meestal een weekend in september
vaste groep met pastor Hans Harmsen, Riet Bouwman, Angelique Versteegh

– Allerzielenviering 2 november ’s avonds om 19:00 uur
vaste groep met pastor Hans Harmsen, Riet Bouwman, Angelique Versteegh

– Kruisjes overledenen
coördinator Ton van Schaik

– Kerststukjes (organiseren en bezorgen regelen)
coördinator Anja Conraads, e-mailadres: anja.conraads@hotmail.com

– MOV en uitwerking Collecteschema:
Missie Ontwikkeling en Vrede. Het hele jaar door wordt gezorgd voor informatie, folders, posters over de diverse projecten waarvoor in het weekend gecollecteerd wordt. Coördinator: Gretty Fokker

– Oud papierinzameling
Elke 2e zaterdag van de maand staat er een Oud Papier Container op de Parkeerplaats achter de Musketon in Lunetten. De bak is open van 800 – 18:00 uur. Van 10:00 – 14:00 uur staan er vrijwilligers bij om het papier en karton aan te pakken coördinator Madeleine Bogaerts

– Voedselbank
Sinds augustus 2012 staat er in de hal van het kerkcentrum een winkelwagentje waarin houdbaar voedsel en andere huishoudelijk benodigdheden verzameld worden. Ook hangt er een busje voor een financiële bijdrage, waarvan de mensen van de Voedselbank in magere tijden het benodigde kunnen kopen en ook vers voedsel op zijn tijd. De Voedselbank participeert in het Inloophuis in Lunetten. Dinsdag is de uitgifte dag. Coördinator Madeleine Bogaerts

INLOOPHUIS HET KNOOPPUNT
‘de huiskamer van Lunetten’.
www1.lunetten.nl › knooppunt
Het is een trefpunt voor buurtbewoners voor koffie, gezelligheid en bezinning.
Het vrijwilligersproject wordt ondersteund door de R.K. en protestantse kerken in de buurt (die zo een bijdrage willen leveren aan het sociale leven in Lunetten) en werkt samen met Vooruit. Van de gemeente mogen ze gebruik maken van een ruimte in buurtcentrum de Musketon. U bent van harte welkom. De ingang is aan de achterzijde, waar ook het parkeerterrein is. Tijdens inlooptijden kunt u spullen kwijt in, of meenemen uit de ‘Weggeefkast’.
Open inloop:
dinsdag 09:30 – 11:30 uur; Woensdag, Donderdag en Vrijdag 10:00 – 12:00 uur.
Bijzondere activiteiten:
dinsdag 13:30 – 15:00 uur Pluspunt Voedselbank
vrijdag 19:30 – 21:30 uur ‘Even bijpraten’
zaterdag 11:00 – 14:00 uur Ruilwinkel met een kopje koffie
meer info info@knooppuntlunetten.com

– Inloophuis
voorzitter Elly Wintjes
coördinator pastor Hans Harmsen
contactpersoon vanuit onze geloofsgemeenschap Richard Arvelo

Jeugd

JEUGD en JONGEREN

Interim Coördinator Jeugd en Jongeren: Madeleine Bogaerts, tel. 030-2817279.
– groepen:
. Misdienaars, coördinatie Brigith en Jennifer Boedhoe, e-mailadres: mijobe@gmail.com
. 1e Communie werkgroep, coördinatie Hanneke Wallenburg (contact via het Kerkcentrum)
. Vormsel, coördinatie voor JoB JoB Cosette Karsmakers
. Contact met de 3 basisscholen: Irja van der Lee en Roos Joghi
– De St. Jan de Doperschool viert zowel Kerstmis als Pasen, in de week vóór de betreffende feestdag, met een pastor (G. Martens) in onze kerk.
– Groep 4 van Basisschool De Spits krijgt elke jaar een rondleiding en uitleg in de kerk door pastor H. Harmsen.
. voorbereiding Gezinsvieringen: pastor Hans Harmsen en dirigent Miriam Klaassen
. Palmzondag, (kindernevendienst) palmpaasstokken maken. Ze doen dit voor ouderen en zieken in de kerk en eigen omgeving. Coördinator: Marja Kuijpers

Liturgie

Vieringen

Weekend:
– 3e Zaterdag van de maand 18:30 uur
– Zondag 11:00 uur, 3e zondag (behalve in juli!) 10:30 uur

Rozenkransgebed in de Mariakapel 19:00 uur:
– 3e woensdag van de maandag
– Mariafeesten die wij vieren en die niet in een weekend vallen.

Viering door de week, vrijdag 10:00 uur:
– elke 1e vrijdag van de maand, Eucharistieviering
– elke 3e en eventueel 5e vrijdag van de maand: Woord- en Communieviering

Bijzondere vieringen:
– elk 3e zondag van de maand, 10:30 uur (behalve in juli!)
en daarnaast: 6 januari, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag,
10:30 uur: Eucharistieviering volgens de Slavisch/Byzantijnse ritus
en op een middag in de Vastenperiode om 15:00 uur Gebedsdienst met vooraf gewijde gaven

– Vieringen met de Surinaams/Antilliaanse gemeenschap 11:00 uur
elke laatste zondag van de maand (behalve in december!) en 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag

Oecumenische Vespervieringen
– in de Vastentijd woensdag 19:00 uur, behalve in de Goede Week
– bij aanvang van de Advent, 1e zaterdag 18:30 uur

Liturgisch Beraad:
voorzitter: Madeleine Bogaerts
secretaris: vacature
groepen:
– Koren:
. GerBerJan, dirigent: Miriam Klaassen, pianist Paul Havekes, secretaris Angelique Versteegh
zingt minimaal 1 x per maand op zondag. Repetitie elke maandag van 19:30 – 20:45 uur
. Lunettenkoor, dirigent Ben Rodermans, pianist/organist Sjef Geraerts, secretaris Gerard Braun
zingt op zaterdagavond. Repetitie op de donderdagavond ervoor in de ruimte van het Inloophuis in Lunetten om 19:30 uur
. Diversity (Surinaams/Antilliaanse vieringen), dirigent Joan Rosalia, pianist Jerold Jeyaratnam
zingt elke laatste zondag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag. Repetitie op de vrijdag daaraan voorafgaand om 20:00 uur
. Gelegenheidskoor, dirigent Hendrik Vonk, begeleiding variabel
zingt op de zondag dat er geen regulier koor zingt. Repetitie op de desbetreffende zondag van 09:45 – 10:45 uur (voorafgaand aan de viering)
. Ad hoc koor Rouwdiensten, geen dirigent, begeleiding variabel

(de Byzantijnse gemeenschap heeft een eigen koor: Wladimirskaja. Dirigent Dolf Bruinsma. Zij zingen zonder begeleiding
informatie via www.byzantijnsekapelutrecht.nl)

– Cantoren:
zij zingen wanneer geen koor is.
coördinator Miriam Klaassen

– Kosters
coördinator Wim de Groot

– Collectantencollege:
secretaris Jan Arie van Garderen

– Lectoren:
coördinator Hennie Oomen

– Misdienaars/Acolieten:
coördinatie Brigith en Jennifer Boedhoe, e-mailadres: mijobe@gmail.com

– Verzorging liturgie en zang:
. Surinaams – Antilliaanse vieringen, eigen groep
. GerBerJan, mensen uit het koor
. Gezinsvieringen, dirigente M. Klaassen en pastor Hans Harmsen
. Byzantijnse vieringen, eigen groep
. Overige vieringen: Liedgroep o.l.v. pastor Hans Harmsen, secretaris Thea van Oostrum

– Typen Liturgieboekjes:
. GerBerJan: Madeleine Bogaerts
. Gezinsvieringen: Madeleine Bogaerts
. Surinaams/Antilliaanse vieringen: Hensley Rosalia
. Lezingen Byzantijnse vieringen: Henk Kanters
. Overige vieringen: Thea van Oostrum

– Rozenkransgebed
coördinator Elly Wintjes

– Goede Vrijdag, Kruiswegviering
vaste groep met pastor Hans Harmsen

– Drukken van Liturgieboekjes, lezingen, informatie, Nieuwsbrief JoB, enz.:
coördinator Ton van Schaik

– Kerkversiering:
coördinator Gré Oomen

Oecumene

Oecumenische activiteiten

voorheen met de Marcus gemeenschap, nu met de Nicolaïgemeenschap
– elk jaar in januari een gezamenlijke viering bij ons of bij hen i.v.m. de Internationale Gebedsweek
– ze worden uitgenodigd voor de Aswoensdagviering
– In de Veertigdagentijd elke woensdagavond (behalve in de Goede Week) om 19:00 uur een Vesper
– samen bloemen leggen op 4 mei bij de vrijheidsboom aan de Julianaweg
– een gezamenlijke Vesper in september i.v.m. de Vredesweek
– een gezamenlijk viering bij aanvang van de Advent.

Werkgroepen

Gastvrouwen
Dagelijks aanwezig tijdens de openingstijden van het Kerkcentrum in de receptie
coördinator Thea van Oostrum

Koffiegroep
Verzorging koffie, thee en limonade na vieringen en bij bijeenkomsten
coördinator Ben Putman

Redactie informatie voor parochieblad en JoB-informatie
Madeleine Bogaerts en Ton van Schaik

Bezorgen parochieblad en Informatieblad
coördinator Ton van Schaik

Onderhoud van kerkgebouw en buitenruimte/tuin
Als vaste ochtend, elke 1e woensdag van de maand vanaf 09:00 uur en verder indien nodig
coördinator Anton Kruft

Kerkbalans
door groep o.l.v. budgetbeheerder verwerken en bezorgen
coördinator Hermien van Gelder

Schoonmaakploeg
coördinator Hermien van Gelder

 

Voor werkgroepen liturgie en diaconie zie tabje bovenaan

Zaalgebruik

Zaalgebruik
Coördinator gebruik van de ruimten van onze kerklocatie:
Hans Dirksen, tel.nr. 06 – 201 127 48, e-mailadres: jgam.dirksen@ziggo.nl

De Kerkzaal (200 personen), de Mariakapel (20 personen), 3 zalen (ruimtes voor 10 – 50 personen) zijn beschikbaar per uur, per dagdeel of per dag. Voor concerten, vieringen, vergaderingen en andere bijeenkomsten.
Voor koffie en thee kan tegen betaling ook gezorgd worden. Alles in overleg.