Johannes-Bernardus weer open – Protocol van de vieringen in coronatijd

De Johannes-Bernarduskerk gaat weer open voor vieringen, maar onder zeer strikte protocollen. Dus vragen wij van u dat u zich ook houdt aan alle voorwaarden. Als er een met corona besmette patiënt vastgesteld wordt in onze geloofsgemeenschap wordt het onzeker of we door mogen gaan.

Vieringen

Alle vieringen zullen plaatsvinden in de kerkzaal! We gaan vrijdag 5 juni om 10:00 uur beginnen; een viering zonder communie-uitreiking.
Zondag 7 juni om 11:00 uur; ook zonder communie.
Zondag 14 juni (11:00 uur) zal er weer communie uitgereikt mogen worden. Er is een scherm waar de voorganger achter staat. Hij reikt vanachter dit scherm de communie aan de kerkganger aan.
Vrijdag 19 juni om 10:00 uur.
Zaterdagavond 20 juni om 18:30 uur.
Zondag 28 juni een gewone eucharistieviering om 11:00 uur.
Zaterdag 6, 13 en 27 juni en zondag 21 juni is er GEEN viering.
Er is deze maand nog geen Rozenkransgebed.

Er zullen alleen ‘stille vieringen’ zijn. D.w.z. er wordt NIET gezongen, niet door een cantor en niet door de aanwezigen.
Er is in de weekendvieringen wel een organist.
De toiletten moeten op slot. U kunt dus NIET naar de WC.
Er zal geen koffie of thee geschonken worden na de viering.
Er is géén intentieboek.
U kunt géén kruisje met wijwater maken. De wijwaterbakjes zijn leeg.
U mag weer uw bijdrage voor de voedselbank meebrengen.
Er mogen maximaal 30 mensen (inclusief voorganger, lector, koster, organist en begeleiders) naar binnen, daarom moet u zich tevoren aanmelden.
Door de 1,5 meter regel luistert alles heel nauw en is er veel minder bewegingsvrijheid.

Gang van zaken

1. Als u een viering wilt bijwonen dient u zich uiterlijk één dag vóór deviering, telefonisch aan te melden bij Ton van Schaik, tel. 06 – 215 367 25, ’s middags tussen 12:00 en 14:00 uur. Mochten er zich meer dan 24 mensen aanmelden, dan wordt u voorgesteld om bovenaan de lijst voor de eerstvolgende viering gezet te worden. Als u zich niet te voren heeft aangemeld komt u er onder geen enkele voorwaarde in!
2. Als u zich niet goed voelt, koorts heeft of iemand in uw nabijheid ziek is, mag u niet komen. Graag dan bijtijds afbellen!
3. Kom op de dag van de viering graag op tijd. Alles duurt langer.
4. U mag uw eventuele bijdrage voor de voedselbank in de winkelkar in de hal doen.
5. Bij de ingang staat een van de leden van de Pastoraatsgroep (PG) of Locatieraad (LR) om te controleren of u zich heeft aangemeld en om u nogmaals te vragen of u niet ziek bent.
6. U dient dan ook een gezondheidsverklaring te tekenen en dat u zich bewust bent dat u op eigen risico aanwezig bent.
7. Vervolgens wast u uw handen met desinfecterende gel die klaarstaat.
8. Als u een kaarsje op wilt steken kan dat in de Mariakapel. U dient wel zelf een aansteker of lucifers bij u te hebben. Let op de looprichting aangegeven door een pijl (op de Doopvont). Geef elkaar de ruimte!
9. U pakt een liturgieboekje van de tafel in de hal.
10. U wordt door een ander lid van de PG of LR naar een plaats in de kerk begeleid (alleen bij een groene sticker mag u zitten).
11. Uw jas moet u meenemen naar uw zitplaats.
12. I.v.m. de afstand mag u niet knielen, alleen zitten of staan dus!
13. Bij de Vredeswens blijft u op uw plaats en géén handen schudden.
14. Als er communie uitgereikt wordt zal dit begeleid worden door een lid van de PG of LR.
15. Alvorens de communie te ontvangen moet u opnieuw uw handen wassen, met de gel.
16. U krijgt de communie uitgereikt door de voorganger die achter een scherm staat en alleen in uw open handen, eventueel op een schoon zakdoekje.
17. De voorganger met de lector verlaten als eerste de kerk.
18. Vervolgens krijgt u aanwijzingen over de volgorde van het verlaten van de kerk door een van de leden van PG of LR.
19. Bij de kerkdeur op de tafel staat een collectemand waarin u uw bijdrage kunt doen (tijdens de viering is er géén collecte).
20. U verlaat daarna onmiddellijk de kerk. Als u nog wilt napraten zult u dat buiten moeten doen op gepaste afstand van elkaar of eventueel bij iemand thuis.

We gaan het dus proberen. Wij behouden het recht om op elk moment dat wij denken dat het nodig is, wijzigingen in de gang van zaken aan te brengen of, onverhoopt, alles op te schorten.

Wij rekenen op uw aller medewerking.

Pastoraatsgroep en Locatieraad Johannes – Bernardus Madeleine Bogaerts, Riet Bouwman, Josta Esajas,  Harm Goris, Ton van Schaik++