Koorleden gezocht

Het Lunettenkoor van de Johannes-Bernardus zoekt dringend aanvulling van het koor.
Zij zingen meestal 1 x per 14 dagen op zaterdagavond in de viering van 18:30 uur in de kerk aan de Oranje Nassaulaan 2.
De repetitie is doorgaans op de donderdagavond om 19:30 uur in de ruimte van Inloophuis het Knooppunt in de Musketon in Lunetten (aan de Hondsrug). Kom een keer kijken.
Informatie en aanmelding kan bij de dirigent Ben Rodermans, e-mail: b.rodermans@kpnplanet.nl of tel. nr. 030 – 2897562.
Het koor wordt begeleid door Sjef Geraerts.