Nieuwe ontwikkelingen bij inloophuis ‘Het Knooppunt’

Afgelopen tijd hebben wat ontwikkelingen plaatsgevonden bij Inloophuis ‘Het Kooppunt’ in Lunetten (opgezet door de kerken).

Bijeenkomst inventarisatie ideeën en wensen i.v.m. opstellen toekomstvisie Inloophuizen Utrecht
Op 27 maart jl. was er een bijeenkomst voor gasten, gastheren en gastvrouwen van Het Knooppunt.
Er was een grote opkomst en we werden verwend met een uitgebreide lunch. De gasten hebben vanuit hun hart op een bijzondere manier kunnen uitleggen waarom ze zo graag naar Het Knooppunt toe komen en wat het voor hen betekent dat Het Knooppunt bestaat. Ook konden ze verwoorden hoe zij de toekomst van Het Knooppunt zien en wat hun wensen zijn. Deze middag was een onderdeel van het Project Toekomst Inloophuizen, opgezet met steun van het Fonds Franciscus. Daarvoor is Hanske Mulder aangesteld en zij gaf een toelichting op dit Project. Het was een gezellige middag.
Alle ideeën en wensen worden verzameld en moeten aan het eind van dit jaar leiden tot een toekomstvisie voor diverse inloophuizen in de stad Utrecht. Het betreft de Wijkplaats in Lombok, de Roobolkapel in Zuilen, het Stiltecentrum in Hoog Catharijne en natuurlijk ook Het Knooppunt.

Nieuwe voorzitter bestuur Inloophuis
Hans Harmsen was de afgelopen jaren onze coördinator én onze voorzitter. Hij heeft in 2016 na de onverwachte dood van zowel coördinator Arjen de Groot als voorzitter Cor van Rijswijk spontaan de werkzaamheden van hen beiden overgenomen. Nu is hij erin geslaagd iemand te vinden die bereid is het voorzitterschap van het Knooppunt over te nemen. Haar naam is Elly Wintjes, net als Hans Harmsen afkomstig uit de H. Johannes de Doper – H. Bernardusgeloofsgemeenschap. Hans Harmsen blijft wel als coördinator verbonden aan het Knooppunt. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in het Knooppunt en dat hij het aanspreekpunt is voor de vrijwilligers en voor de gasten van Het Knooppunt die vragen hebben of geestelijke of sociale ondersteuning nodig hebben.

Nominatie Ariënsprijs Diaconie 2019
Laatste nieuwtje is dat Het Knooppunt één van de 32 genomineerden is voor de Ariënsprijs voor Diaconie 2019. De aanmelding voor deze prijs is gedaan door de pastoraatsgroep en de locatieraad van de H. Johannes de Doper–H. Bernarduskerk.

* Foto: Hans Harmsen draagt met het overhandigen van de statuten het voorzitterschap aan Elly Wintjes over (foto: Richard Arvelo)