Inspiratiedag_2024

Inspiratiedag werkgroep vluchtelingen: Love the stranger

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor haar Inspiratiedag op zaterdag 4 november 2023, in de Dominicuskerk Utrecht.
De Bijbel roept op om de vreemdeling lief te hebben. Tijdens de Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren.
Welke mogelijkheden en kansen zijn er, welke spanningen en risico’s liggen op de loer? Hoe verhouden kerk en overheid zich en welke politieke uitdagingen zijn er, zeker in deze weken voor de Tweede Kamerverkiezingen? En kunnen deze ervaringen uit Utrecht ook toegepast worden elders in ons land?

Dagthema
Love the stranger – heb de vreemdeling lief – is een inspirerende brochure van de Katholieke bisschoppenconferentie van Engeland en Wales. Het thema is ontleend aan Deuteronomium 10:19.
De Inspiratiedag van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken is bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in de situatie van asielzoekers en migranten in ons land. In het bijzonder voor alle vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor een humane opvang van mensen in nood.

Programma
De dag biedt een gevarieerd en actief programma. Prof. dr. Thijs Tromp, hoogleraar Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, beschouwt het dagthema. Hij neemt u mee langs zijn denken tussen Bijbelse oproep en maatschappelijke werkelijkheid.
Predikante Marieke Sillevis interviewt twee mensen die ongedocumenteerd (geweest) zijn en in Utrecht leven: wat zijn hun ervaringen? Waarna wethouder Rachel Streefland, wethouder Asiel en Migratie en Maatschappelijke Opvang in Utrecht, vanuit haar perspectief vertelt over de aanpak in de stad.
Na de lunch is er een middagprogramma met workshops. Waaronder presentaties van de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht en Villa Vrede, de dagopvang voor ongedocumenteerden.
Er is de mogelijkheid een bezoek te brengen aan STIL en De Wijkplaats. STIL biedt al 25 jaar individuele begeleiding aan mensen zonder verblijfsvergunning en probeert misstanden daarbij aan de kaak te stellen. Ook De Wijkplaats ligt binnen loopbereik vanuit de Dominicuskerk. Bij het Aanmeldloket aldaar, kunnen ongedocumenteerden terecht die geen recht hebben op Rijksopvang voor hulp en advies. Ze laten u graag zien wat dit in de praktijk inhoudt.

Deelname aan deze Inspiratiedag is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Volledig programma en aanmelden op de webpagina over deze Inspiratiedag 2023.

Bekijk hier de flyer (PDF).

POPE MIGRANTS VATICAN

Boodschap paus Franciscus Werelddag Migranten en Vluchtelingen

In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen refereert paus Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerkt viert de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september.

Paus Franciscus roept op om samen met migranten en vluchtelingen te bouwen aan de toekomst en dat betekent ook: “…erkennen en naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw.” De paus houdt van het beeld dat Jesaja schetst: “Hierin komen de vreemdelingen niet voor als indringers en verwoesters, maar als bereidwillige werklieden die de muren herbouwen van het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat voor alle mensen openstaat (vgl. Jes. 60, 10-11).”

Vruchtbare ontmoeting
De paus schrijft dat de aanwezigheid van migranten en vluchtelingen een grote uitdaging vormt, maar ook een gelegenheid biedt voor culturele en spirituele groei voor allen. “Dankzij hen hebben wij de mogelijkheid de wereld en de schoonheid van haar verscheidenheid beter te leren kennen. Wij kunnen rijpen in menselijkheid en samen een groter ‘wij’ opbouwen. In wederzijdse beschikbaarheid ontstaat ruimte voor een vruchtbare ontmoeting tussen verschillende ideeën en tradities die de geest openstellen voor nieuwe perspectieven.”

Nieuwe energie voor het kerkelijk leven
Ook voor de Kerk geldt dat migranten en vluchtelingen de gemeenschap een positieve impuls kunnen geven: “In dit perspectief biedt de komst van katholieke migranten en vluchtelingen nieuwe energie voor het kerkelijk leven van de gemeenschappen die hen opnemen. Zij zijn vaak brengers van een revitaliserende dynamiek en bezielers van levendige vieringen. Het delen van uitdrukkingsvormen van geloof en verschillende devoties is een bevoorrechte gelegenheid om meer ten volle de katholiciteit van het Volk van God te beleven,” zegt de paus.

Lees hier de boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen.

* Bron: Aartsbisdom Utrecht
* Foto: CNS Photo – Vatican Media

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl