PA_TonPeters50JaarPriester20180520

Vertrek Ton Peters, ofm

Het zat al een tijd in de lucht. Maar het is nu definitief.
Het vertrek van pater Ton Peters, ofm naar de nieuwe communiteit van de franciscanen in het Stadsklooster San Damiano in Den Bosch en zijn ondersteuning aldaar van een project op diaconaal en en pastoraal terrein betekent dat hij niet meer kan voorgaan in onze Pauluskerk.

Wij betreuren dat zeer, maar uiteraard respecteren wij die keuze.
Wij zijn hem vooral dankbaar voor al die jaren dat hij onze vaste priester-voorganger was.
Op zondag 26 augustus 2018 zal hij voor het laatst bij ons voorgaan.

In de tussentijd heeft het Paulus Gemeenschapsberaad niet stil gezeten. en gekeken hoe wij de continuïteit van de zondagse vieringen zo goed mogelijk kunnen waarborgen.
Daarover is ook overleg met het pastoraal team van de stadsparochie.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat in onze gemeenschap meerdere mensen betrokken zijn die theologisch en pastoraal geschoold zijn en die toegezegd hebben ook in de liturgie te willen voorgaan.
Naast de vertrouwde gezichte van pastores Gérard Martens en Jos Hettinga en af en toe Myriam Braakhuis zijn de volgende mens en bereid om ongeveer een keer in de twee maanden voor te gaan: de heer Bart Koet, diaken, werkzaam aan de universiteit als hoogleraar NT, en zijn vrouw Marie-José van Bolhuis die pastoraal werkster is. En: de heren Peter Raedts en Arnold Smeets, die werkzaam zijn of waren aan de universiteit.
Zij allen voelen zich verbonden met onze Paulusgemeenschap. In de openingsviering van het werkjaar 2018-2019 op zondag 2 september 2018 zullen wij hen aan u voorstellen.
Daarnaast zullen we ook verder gaan met andere mensen uit onze gemeenschap te betrekken bij de liturgie, o.a. in de Vieringen “Zondagmorgen anders” die we enkele keren zullen hebben.
Ook op die manier willen we bouwen aan een gemeenschap waarin velen zich mee-verantwoordelijk voelen ook voor onze zondagse vieringen.

DSC_1589

Vertrek pastoor Huitink

Op 8 april is door het aartsbisdom bekend gemaakt dat pastoor Ton Huitink van de samenwerkende katholieke parochies St. Ludgerus, St. Martinus en Salvator  per 1 mei zal vertrekken.

Pastoor Ton Huitink is gevraagd om de leiding op zich te nemen van de drie samenwerkende grote parochies  in het vicariaat Deventer, waarvan de basiliek van  Zwolle het eucharistisch centrum is.  De aartsbisschop is pastoor Huitink zeer erkentelijk voor het goede en vaak moeilijke werk dat hij in Utrecht heeft verricht.

Het bestuur van de samenwerkende katholieke parochies, voor wie dit nieuws als een verrassing kwam, wil alle parochianen en andere belangstellenden in de gelegenheid stellen afscheid van pastoor Huitink te nemen in en na de viering op Sacramentsdag, zondag 3 juni, in de Aloysiuskerk (Adriaen van Ostadelaan 2). Aanvang van de viering is 10.30 uur.

Vanaf 1 mei zal pastoor Hans Boogers de nieuwe pastoor zijn van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Hij is thans werkzaam in Zwolle e.o.  In de maand juni zal hij met zijn pastorale werkzaamheden beginnen.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl