Mgr Hoogenboom Pinksteren

Mgr. Hoogenboom spreekt in video over Pinksteren en hoop

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Heilig Jaar met als motto: Pelgrims van hoop. Het is gebruikelijk om een voorbereidingsjaar te houden voorafgaand aan een Jubeljaar. Op verzoek van de paus krijgt dit vorm als een Jaar van gebed. In een videoreeks op katholiekleven.nl gaan de Nederlandse bisschoppen in gesprek over het thema hoop aan de hand van het kerkelijk jaar. Wat vieren we op de hoogfeesten? En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken? In aflevering 4 vertelt mgr. Hoogenboom (hulpbisschop Aartsbisdom Utrecht) over Pinksteren.

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Mgr. Hoogenboom: “In de prachtige hymne ‘Veni sancte spiritus’, Kom Heilige Geest, staat onder meer: ‘de Geest die het verkilde hart verwarmt en de Geest die leidt wie zelf de weg niet vond.’ Bij de kennismaking met vormelingen vertel ik over de kilte die in onze samenleving is en die er ook in je persoonlijk leven kan zijn. De momenten van treurnis, van verlies van dierbaren. En dat de Heilige Geest daar werkt waar het verkilde hart weer verwarmd wordt, waar mensen worden getroost en weer moed krijgen.”
Hoe kan het hoogfeest van Pinksteren ons tot hoopvolle mensen maken? “De eerste christenen werden mensen van de weg genoemd, verwijzend naar het feit dat Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ Als wij bidden tot de Heilige Geest, dan bidden wij dat wij op die weg die Jezus Christus is, voortgang maken. Dat we ook op die weg blijven, dat we geen dwaalwegen inslaan. En in die zin is de Heilige Geest ook op onze levensweg een metgezel die ons op het spoor houdt en die ons ook aanspoort om in de voetsporen van de Heer te treden door daden van geloof, van hoop en van liefde.”
Elke bisschop steekt in deze videoreeks ook de ‘Pelgrims van hoop kaars’ aan en spreekt daarbij een gebedsintentie uit. Op de kaars is het logo van het Jubeljaar afgebeeld. Ook mgr. Hoogenboom steekt de kaars aan en doet dat met een dubbele intentie: “De intentie voor de vrede wereldwijd, maar zeker ook vrede in het persoonlijk leven van ieder van ons.”

* Dit bericht is eerder gepubliceerd op het website van het Aartsbisdom Utrecht.
Hemelvaart vier-nu

Vier.nu: wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart en met Pinksteren, dit jaar op 9 en 19 mei?

Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart en Pinksteren? Kennis over deze christelijke feesten is lang niet meer algemeen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen in mei. Op de website over christelijke hoogfeesten, vier.nu wordt onder meer uitgelegd wat en hoe christenen vieren met Hemelvaart en Pinksteren en welke tradities er mee verbonden zijn. De site nodigt bezoekers ook uit om mee te vieren in hun eigen kerk.

Naast uitleg over het hoogfeest zijn er op de pagina over Hemelvaart negen gebeden voor een pinksternoveen te downloaden. Het is gebruikelijk om met deze noveen, een negen dagen durend gebed, op of net na Hemelvaartsdag te starten. Negen dagen tot aan Pinksteren wordt dan gebeden om de komst van de Heilige Geest. De gebeden voor de noveen zijn beschikbaar gemaakt via de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) door de Congregatie van de Heilige Geest.

Voor parochies: pinksterkleurplaat

Op de pagina over Pinksteren is een prachtige en uitdagende pinksterkleurplaat beschikbaar, naar het voorbeeld van het glas-in-lood raam in de Sint-Pieter, waarop de Heilige Geest als een duif staat uitgebeeld. De vele vakjes op de kleurplaat bieden de mogelijkheid om de creativiteit de vrije loop te laten.

Tip voor parochies: Download de kleurplaat en leg een stapel kopieën achter in de kerkgebouwen om kinderen (en volwassen creatievelingen) iets extra’s mee te geven tijdens de Hemelvaart- en Pinkstervieringen. Maak er eventueel een kleurwedstrijd van en verzorg een prijs voor degene die de mooiste kleurplaat heeft ingeleverd.

Beschikt u over een kleurenprinter, download dan ook de Vier.nu pinksterposter in A4- of A3-formaat om zo inspiratie te bieden aan degenen die de kleurplaat maken.

Vier mee:

Hemelvaart is in 2024 op 9 mei

Hemelvaart wordt elk jaar gevierd tussen 30 april en 3 juni. Hemelvaart valt veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren, altijd op een donderdag. In Nederland is het een verplichte vrije dag. Tijdens Hemelvaart viert de kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid: de Hemel. Het is voor gelovigen een feest van grote vreugde! Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, plaatsneemt in de Hemel aan de rechterhand van God, zijn ook alle leden van de Kerk verheven en met de Hemel verbonden.

Pinksteren is in 2024 op 19 mei

Pinksteren wordt gevierd op een zondag en maandag tussen 9 mei en 13 juni. Pinksteren is altijd vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart. Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. De avond voor zijn lijden en dood beloofde Jezus zijn apostelen dat Hij hen de Geest zou zenden. De Geest is God zelf die in gelovigen woont en werkt, en hen voor altijd met God verbindt. Dit goddelijke geschenk markeert de geboorte van de Kerk. De apostel Petrus treedt na de neerdaling van de Geest als eerste naar voren om zich te richten tot de joodse bewoners van Jeruzalem.

 

* Deze artikel was eerder gepubliceerd op: rkker.nl
* Uitgelichte foto: Hemelvaart. vier.nu
Bert-Hagendoorn-o.f.m.__

WNM Pinksteractie

Met het motto “Geloven in een ander, ieder mens telt mee,” lanceert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) hun Pinksteractie van 12 t/m 20 mei start a.s. Dit jaar gaan de inkomsten van de actie naar twee specifieke doelen: het voorkomen van de verspreiding van het aidsvirus in Indonesië en het bijdragen aan een rechtvaardige wereld in Guatemala.

De WNM ondersteunt het werk van missionair werkers die op een eigentijdse manier in de voetsporen van de missionarissen treden. Net als honderden missionarissen, gaan Pater Bert Hagendoorn ofm, missionaris in Indonesië, en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala, vanuit hun geloof de strijd aan tegen armoede en onrecht.

Franciscaan Hagendoorn: “We wilden toestanden voorkomen met stervende aidspatiënten aan de kant van de weg. Of aidswezen die aan hun lot worden overgelaten.”

Kuiphuis: “In Guatemala krijgen veel koffieplukkers geen loon uitbetaald of maar heel erg weinig (…), de mensen zijn blij dat ze niet worden vergeten en dat er aandacht is voor hun situatie.”

Wees solidair met pater Bert en Inge en de vele missionarissen en missionair werkers die zich inzetten voor hun medemens! U kunt uw solidariteit tonen door:

  • Een financiële bijdrage tijdens de Pinkstercollecte in uw parochie.
  • Een gift via rekening NL 30 RABO 0171 2111 11, WNM te Den Haag.
  • Invullen van de (eenmalige of structurele) machtiging op de website weeknederlandsemissionaris.nl
    Opnemen van de WNM in uw testament.
Pinkster01

Oecumenisch Pinksteren

Voor de 5e keer wordt in Overvecht een openlucht Pinksterviering gehouden met alle kerken (katholiek, Protestant, leger des Heils, Evangelisch en Surinaamse broedergemeente). Maar dit jaar niet alleen de lokale Nederlandse kerken, maar ook enkele buitenlandse kerkgemeenschappen, zoals de katholieke Polen, de Iraanse Farsi-christenen en de Eritrees Orthodoxe en Eritrees Evangelische christenen. Zo wordt concreet gerealiseerd wat in de Bijbel (Handelingen van de Apostelen) staat: “De Heilige geest daalde neer over de apostelen. En een menigte van allerlei talen en volken was getuige van het wonder dat plaats vond, dat ieder de Boodschap verstond in eigen taal.”  Deze viering wordt gehouden naast de St. Rafaelkerk in het park, 20 mei, aanvang 11.30 uur.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl