800px-Utrecht_-_Catharinakerk_-_Saint_Catharine's_Cathedral_-_Lange_Nieuwstraat_36_-_36264_-_Maarschalkerweerd-orgel_-5

Vieringen online

Op het moment maken we een ongekende tijd mee, waarin we met minder mensen naar kerkelijke vieringen kunnen. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele manieren om online vieringen mee te kunnen bidden. Hieronder een (zeker niet volledig) lijstje met opties om de H. Mis en de getijden online te volgen.

Vanuit onze parochies zijn er diverse online initiatieven:

  • Het Ariënsinstituut zendt elke werkdag om 8.00 uur een Eucharistieviering uit. Intenties kunnen worden doorgegeven via een persoonlijk bericht op Facebook
  • De zondagse vieringen in de Kathedraal vindt u hier.
  • Het Huis van Dominicus verzorgt elke zondag om 10.00 een online viering. De eerdere vieringen blijven beschikbaar via hun YouTube-kanaal.
  • De Sint Rafaëlkerk heeft ook een YouTube-kanaal, Kerk TV.
  • De Pauluskerk zendt zondags om 10.30 uur de viering rechtstreeks uit via: https://www.twitch.tv/pauluskerkonline. De viering blijft nog 2 weken beschikbaar om terug te kijken. Voor een misintentie of bloemengroet kunt u het best een e-mail sturen.
  • De vieringen van de augustinusgemeenschap  zijn beschikbaar via hun youtubekanaal. De vieringen blijven er maximaal 2 maanden op staan. De preken van pater Schrama zijn hier terug te luisteren.
  • De vieringen van de broeders van Sint Jan zijn via Facebook te volgen.

Verder kunt u terecht bij:

  • Op televisie kunt u elke zondagochtend de H. Mis zien, bij de KRO-NCRV, om 10.00 uur op NPO 2.
  • Bij Kerkomroep en Kerkdienst gemist kunt u vieringen door het hele land volgen of terugluisteren.
  • Radio Maria zendt dagelijks om 09.00 uur en om 19.00 uur een Eucharistieviering uit.

En dan zijn er nationaal en internationaal nog veel meer mogelijkheden:

Ten slotte volgt hier nog het speciale gebed dat de bisschoppen van Nederland hebben opgesteld. Wij bevelen het van harte bij u aan:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Speldje Aartsbisdom Utrecht-CMYK voor web en drukwerk

Draagspeldje Jaar van de Eucharistie

Voor het Jaar van de Eucharistie voor het Aartsbisdom Utrecht worden speciale draagspeldjes ontworpen en vervaardigd. Hieronder volgt een toelichting:

In het hart van het speldje zijn de handen van de verrezen Christus te zien. Hij breekt het brood voor de leerlingen op weg naar Emmaüs. Zo herkennen zij hun gestorven en verrezen Heer.

Deze handen die het brood breken zijn ontleend aan het schilderij De Emmaüsgangers van Rembrandt (1648, Parijs, Musée du Louvre). Deze afbeelding is gekozen als beeldmerk voor het Jaar van de Eucharistie. De handen van onze Heer Jezus richten zich nu naar ons, Hij blijft door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons geven in de Eucharistie.

De kleur boven de handen en het brood is blauw: beeld van de hemel. De kleur eronder is groen: beeld van de aarde. In de Eucharistie zijn hemel en aarde verbonden, de ene Kerk in de hemel en op aarde rond de gekruisigde en verrezen Christus.

Om de handen en het brood heen bevindt zich een cirkel: deze verwijst naar het kruisoffer van de Heer. Daarom is deze dieprood: beeld van het bloed van Christus. Zijn eens volbrachte kruisoffer op Golgotha komt voor ons aanwezig in het offer van de Eucharistie.

Het bloedrode kruis is omgeven door de kleur goud: dit verwijst naar Pasen, de verrijzenis van onze Heer uit de dood, als eerste van ons allen.

Hopelijk zullen velen dit speldje gaan dragen en nodigt het uit om anderen te kunnen vertellen over de kern van ons geloof – het Paasmysterie – en over de betekenis van de Eucharistie voor ons persoonlijk en voor ons als Kerk tezamen. Onze Heer blijft zich aan ons geven om ons te voeden, als voorsmaak ook van het hemelse gastmaal.

Lees hier de brief aan de parochies.

eucharistie

Aartsbisdom Utrecht houdt ‘Jaar van de Eucharistie’

In zijn groet aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht, gepubliceerd bij het begin van het Paastriduum 2019, heeft kardinaal Eijk een ‘Jaar van de Eucharistie’ aangekondigd. Dit jaar zal starten op de eerste zondag van de Advent. In zijn groet aan de gelovigen memoreert de Utrechtse aartsbisschop dat “we ons in Nederland in het Rembrandtjaar bevinden.” Eén van diens mooiste schilderijen is ‘De Emmaüsgangers’ aldus kardinaal Eijk.

“Hierop is het moment afgebeeld waarop de Emmaüsgangers Jezus, de Verrezen Heer, herkennen: wanneer Hij aan tafel het brood voor hen breekt. Als Aartsbisdom Utrecht gaan wij vanaf de eerste zondag van de Advent 2019 ook een bijzonder jaar in: een ‘Jaar van de Eucharistie’. Hierdoor beogen mijn hulpbisschoppen, vicarissen en ik te bereiken dat dit sacrament van de blijvende aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus midden onder ons steeds meer (of wellicht opnieuw) een centrale plek in het hart van ons geloofsleven gaat innemen.”

Eind juni zal kardinaal Eijk hierover een pastorale brief doen uitgaan. In zijn groet bij de aanvang van het Paastriduum spreekt hij alvast de hoop uit “dat het komende Jaar van de Eucharistie eraan mag bijdragen dat we minstens elke zondag in het sacrament van de Eucharistie het voedsel zoeken dat we nodig hebben om Hem na te volgen op weg naar Gods eeuwig Koninkrijk.”

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafaëlkerk
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
18.30 uurCatharina: Rozenkrans
19.00 uurCatharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
10.00 uurDominicus – wereldwake
10.00 uurJohannes-Bernardus
18.00 uurRafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uurJohannes Bernardus
10.00 uurDominicus
10.30 uurJacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uurDominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur:San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uurAugustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl