Vieringen online

Op het moment maken we een ongekende tijd mee, waarin we langere tijd niet naar kerkelijke vieringen kunnen. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele manieren om online vieringen mee te kunnen bidden. Hieronder een (zeker niet volledig) lijstje met opties om de H. Mis en de getijden online te volgen.

  • Op televisie kunt u elke zondagochtend de H. Mis zien, bij de KRO-NCRV, om 10.00 uur op NPO 2. Meer informatie op hun website.
  • Radio Maria zendt iedere ochtend en iedere avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
  • Er zijn twee bekende websites waar u vieringen door het hele land kunt volgen of terugluisteren: Kerkomroep en Kerkdienst gemist.

Vanuit onze parochies zijn er ook online initiatieven:

  • Het Ariënsinstituut zendt de dagelijkse Eucharistieviering live uit via Facebook. Elke werkdag om 8.00 uur.
  • Het Huis van Dominicus verzorgt elke zondag om 10.00 een online viering.

En dan zijn er nationaal en internationaal nog veel meer mogelijkheden:

  • Op de facebookpagina van de bekende priester Roderick Vonhögen is dagelijks een Eucharistieviering te volgen.
  • Ook van het klooster te Taizé zijn via facebook live gebedsdiensten te volgen.
  • Al vele jaren kunnen gelovigen bovendien terecht op de website van Abdij Koningshoeve, waar alle getijden online gevolgd kunnen worden.
  • Liefhebbers van het gregoriaans kunnen tenslotte vanaf Palmzondag vieringen van de Benedictijnen bij Mamelis (Vaals) live mee kijken, waaronder de vieringen van Witte Donderdag (17:30), Goede Vrijdag (15:00) en de Paaswake (22:30). (NB terugkijken vooralsnog niet mogelijk!)

Ten slotte volgt hier nog het speciale gebed dat de bisschoppen van Nederland hebben opgesteld. Wij bevelen het van harte bij u aan:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.