Aartsbisdom Utrecht houdt ‘Jaar van de Eucharistie’

In zijn groet aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht, gepubliceerd bij het begin van het Paastriduum 2019, heeft kardinaal Eijk een ‘Jaar van de Eucharistie’ aangekondigd. Dit jaar zal starten op de eerste zondag van de Advent. In zijn groet aan de gelovigen memoreert de Utrechtse aartsbisschop dat “we ons in Nederland in het Rembrandtjaar bevinden.” Eén van diens mooiste schilderijen is ‘De Emmaüsgangers’ aldus kardinaal Eijk.

“Hierop is het moment afgebeeld waarop de Emmaüsgangers Jezus, de Verrezen Heer, herkennen: wanneer Hij aan tafel het brood voor hen breekt. Als Aartsbisdom Utrecht gaan wij vanaf de eerste zondag van de Advent 2019 ook een bijzonder jaar in: een ‘Jaar van de Eucharistie’. Hierdoor beogen mijn hulpbisschoppen, vicarissen en ik te bereiken dat dit sacrament van de blijvende aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus midden onder ons steeds meer (of wellicht opnieuw) een centrale plek in het hart van ons geloofsleven gaat innemen.”

Eind juni zal kardinaal Eijk hierover een pastorale brief doen uitgaan. In zijn groet bij de aanvang van het Paastriduum spreekt hij alvast de hoop uit “dat het komende Jaar van de Eucharistie eraan mag bijdragen dat we minstens elke zondag in het sacrament van de Eucharistie het voedsel zoeken dat we nodig hebben om Hem na te volgen op weg naar Gods eeuwig Koninkrijk.”