De Nederlandse bisschoppen stuurden in mei vier samenvattingen van verslagen van synodale gesprekken naar Rome. Dat gebeurde in samenspraak met de Landelijke Werkgroep Synodaliteit. De samenvattingen zijn syntheses van gesprekken in de bisdommen, bij religieuzen, katholieke maatschappelijke organisaties en katholieke lekenbewegingen.

Lisette van Oordt was betrokken bij het maken van de samenvatting voor de katholieke lekenbewegingen voor de synode. “De kernvraag van de synode is: hoe kunnen wij een meer synodale en missionaire Kerk zijn?” vertelt zij in deze video. “De paus wil ons daarvoor met de synodale gesprekken door een soort retraite leiden, zodat wij als gelovigen ook die synodaliteit ervaren. Wat in deze synode meer en meer gestalte krijgt, is dat iedere gedoopte een verantwoordelijkheid heeft en medewerker is van de zending van de Kerk. En dat niet individueel, maar samen.”

Bekijk de video, gemaakt door Hugo Rikken:

Priester Koos Smits voerde enkele synodale gesprekken en vertelt over zijn ervaringen met het ‘gesprek in de Geest’. Dat is een methode die voor de synodale gesprekken wordt aangereikt. Lisette van Oordt zegt dat de methode wat vraagt van deelnemers: “Je mag elkaar niet in de rede vallen. Je moet ten diepste luisteren”, vertelt ze. De methode levert ook heel wat op: “Ik denk, en dat hoor ik ook veel om me heen, dat mensen geraakt zijn door deze methode, die als vruchtbaar zien en ook passend bij deze tijd. Ik denk dat het gesprek in de Geest erg bij onze tijdgeest past.”

Dit is aflevering 1 van een korte reeks van vier video’s op weg naar de bisschoppensynode in oktober 2024. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met ‘Luisterend op weg’. Meer weten over het synodaal proces in Nederland? Kijk dan op de website rkkerk.nl of op luisterendopweg.nl.