Algemeen

Sint Dominicuskerk 

Palestrinastraat 1
3533 EH Utrecht
tel. 030 293 52 45 (op werkdagen tussen 9 en 12 uur)
Website: www.dominicuskerkutrecht.nl
E-mail: info.dominicus@katholiekutrecht.nl en info@huisvandominicus.nl

Overzicht vieringenLiturgieCatecheseDiaconie

Vieringen

Vieringen zijn ‘s zondags om 10.00 uur. De Mariakapel is op werkdagen tussen 9 en 18 uur geopend.

Op vrijdagen (behalve ‘s zomers) om 10.00 uur: Eerste Vrijdagviering in de dagkapel, op andere vrijdagen is er wekelijks om 10.00 uur de wereldwake, een moment van gebed en bezinning rond wat er in de wereld gebeurt; in de zomer is er geen wereldwake. Begin 2021 maakten we een videovorm van de wereldwake.

Sinds Advent 2020 is er een dagelijks getijdengebed met lauden en vespers. U vindt de gebedstijden op de site van het Huis van Dominicus.

Over ons

De Dominicuskerk – ingang aan de Händelstraat – is in 1951 gebouwd als parochiekerk in de wijk Oog in Al met een stadsklooster van de orde der dominicanen. Vanaf 1 januari 2011 behoorden we met onze geloofsgemeenschap tot de Sint Ludgerusparochie, en sinds Advent 2020 tot de Martinusparochie.

Voor het mededelingenblad van de Dominicuskerk klikt u hier.

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
18.30 uur Catharina: Rozenkrans
19.00 uur Catharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
10.00 uur Johannes-Bernardus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl