Catechese

Leren

Leren is misschien niet het eerste woord dat met geloven te associëren valt, maar het hoort er wel degelijk bij. Wie gelooft hoeft zijn verstand niet thuis te laten, want kennis kan je geloof versterken. In de Dominicuskerk krijgt dit op verschillende manieren vorm. Er zijn activiteiten voor kinderen, zowel in de vorm van kindercatechese als van voorbereiding op sacramenten als de doop, de eerste communie als het vormsel. De Dominicuskerk werkt samen met de Dominicusschool. Voor volwassenen is er een eigen programma dat met name vorm krijgt in gespreksgroepen en thema-avonden. Onder het kopje Leren vindt u op de site van Dominicuskerk voor verschillende onderwerpen aparte pagina’s.

Eerste Communie 2020

In januari 2020 begint de voorbereiding van de Eerste Communie op zondag 13 september 2020.

Misdienaars

Als kinderen hun Eerste Communie hebben gedaan, kunnen ze misdienaar worden. Misdienaars ondersteunen de zondagviering op het altaar. Zij worden eens in de twee maanden ingezet, en zij hebben natuurlijk een maal per jaar het misdienaarsuitje.

Kindercatechese en sacramenten

Kindercatechese krijgt tevens vorm in de voorbereiding op de sacramenten van de communie en het vormsel. Op de betreffende pagina’s van de site valt daarover meer te lezen. Ook de voorbereiding op het doopsel behoort tot de catechese.

Contact met de Dominicusschool : School in de kerk

Elk jaar komen alle groepen van de Dominicusschool naar de kerk. In een korte rondleiding, ongeveer een half uur, krijgen zij dan een deel van de kerk te zien. Er wordt wat uitgelegd en een verhaal verteld. De kinderen krijgen ook gelegenheid vragen te stellen. Het parochienieuws dat voor de Dominicusschool van belang is, wordt overgenomen in de nieuwsbrief van de school en op de website http://www.ksu-stdominicus.nl. Samen met de Dominicusschool steunen we ook ieder jaar een goed doel. De opbrengst van onze projecten wordt door Cordaid Vastenaktie verdubbeld.

Volwassenencatechese

Op vele momenten in ons leven leren we van alles. Behalve door school en opleiding worden we ook gevormd door de wereld waarin we leven en door mensen om ons heen. In die ontwikkeling stellen we ons steeds weer vragen, willen we begrijpen wat de betekenis is van wat we ervaren. We zoeken vooral ook naar de zin van dit alles. Religie en geloven kunnen in dat proces een belangrijke plaats hebben, misschien wel belangrijker dan we ons vaak realiseren. Geloven is geen pakketje waarheden. Geloven ontwikkelt zich als we met onze vragen op weg willen gaan samen met anderen, zoekend naar antwoorden. Op die zoektocht kunnen we elkaar helpen.

Dominicusleesgroep

Telkens wordt een inspirerend, leerzaam of intrigerend boek rond theologie, kerk en samenleving gelezen en besproken in een open sfeer. Elke eerste dinsdagavond van de maand om 20.00 uur komt ieder wie mee wil doen bij elkaar in de kapel van de Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 rond een van de hoofdstukken.

Meditatie-avonden

Meditatie kent veel verschillende vormen maar heeft altijd te maken met stilte, met concentratie en loskomen van je gedachten. Dit klinkt gemakkelijk, maar vraagt in de praktijk oefening en discipline. Wie daar tijd en ruimte voor maakt, ontdekt dat er langzaam maar zeker meer aandacht komt om te leven in het hier en nu. Gaandeweg daal je af van je hoofd naar je hart. Wat altijd terugkomt in een gesprek met mensen die kiezen voor meditatie is het verlangen naar stilte, een verlangen om aandachtiger te leven of een verlangen naar rust. Maar ook een verlangen om dichter bij de bron van het bestaan, de Bron van het leven te komen. Christelijke meditatie is een weg om ontvankelijk te worden voor de aanwezigheid van God in je leven. Sinds 2019 worden deze avonden verzorgd door theologe Marian Geurtsen

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl