Liturgie

Als geloofsgemeenschap komen we graag in vieringen bij elkaar om samen ons dagelijkse leven met alle vreugde en pijn, met alle vragen en twijfels, in Gods licht te plaatsen en daardoor nieuwe inspiratie op te doen. Op de feestdagen van grote dominicaanse heiligen als Dominicus Guzman, de stichter van de dominicanen, Thomas van Aquino, Albertus de Grote en Catharina van Siena vieren wij zoveel mogelijk eucharistie, om naar het voorbeeld van Jezus Christus het Woord en de Tafel te delen als symbool en beleving van ons eigen gedeelde leven met anderen. In de vieringen van Woord-Gebed-Zang worden we aan onze doop herinnerd. De vieringen op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur.

We zoeken in gebedsdiensten en meditaties aandacht en stilte om te raken aan het Geheim van ons leven, om in de diepte van ons zelf te luisteren naar wat waar en echt is. In alle vieringen hopen we in woorden en gebaren, in symbolen en rituelen op het spoor te komen van Gods aanwezigheid midden in ons leven van alledag, om ons zo steeds weer bemoedigd en gedragen te weten.

U vindt meer informatie over de vieringen op de website van de Dominicuskerk. Praktische informatie vindt u hier in het overzicht van de vieringen.

Vieringen

Op zondagen

*zondag 10.00 uur in de kerk – na afloop ontmoeting met koffie

Wereldwake

*vrijdag 10.00 uur in de kerk – ‘s zomers is er geen wereldwake

Eerste Vrijdagviering

*eerste vrijdag van de maand 10.00 uur in de dagkapel: viering van woord en gebed – na afloop ontmoeting met koffie

Bid & Breakfast – momenteel in de vorm van Bid & Ontvang

*eerste zondag van de maand 10.00 uur

Zondagavondvespers met de Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer

*derde zondag van de maand 17.30 uur – vanaf september

 

Dagelijks getijdengebed

Vanaf Advent 2020 is er een dagelijks getijdengebed met lauden en vespers. U vindt de gebedstijden op de site van het Huis van Dominicus.

 

Vieringen Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen

*in de Advent en Vastentijd

woensdag 19.00 uur: Vespers in de dagkapel

Zie voor de actuele planning Vieringen op feestdagen

 

Eerste Vrijdagvieringen

Op elke eerste vrijdag van de maand vindt in de dagkapel van de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte viering van woord en gebed plaats. We zingen enkele liederen en er wordt uit de Schriften gelezen. In een korte overweging staat de voorganger stil bij de woorden uit de Bijbel. De Eerste Vrijdagviering biedt een moment van bezinning en samen vieren in kleine kring aan het begin van iedere maand. In de zomer vervallen deze vieringen.

 

Wereldwake

Op vrijdagmorgen houden we wekelijks – behalve in juli en augustus – om 10.00 uur een korte wereldwake. Er klinkt muziek en een treffende tekst wordt uitgesproken. We overwegen in stilte het gehoorde, en al dan niet met eigen woorden kan men een lichtje plaatsen op een grote wereldkaart. Leden van de Andreascommuniteit van Utrechtse lekendominicanen verzorgen deze vieringen.

 

Zondagavondzang

Op de derde zondag van de maand – behalve in de zomer – vieren we in de vorm van een zondagavondzang, vespers met muziek van de Franse dominicaan André Gouzes, veelal met Nederlandse vertalingen van Henk Jongerius. Leden van de Andreascommuniteit houden een korte meditatie en spreken voorbeden uit. Aanvang van de viering 17.30 uur. Voor de zang komt er vanaf september een aangepaste vorm.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl