Liturgie

Als geloofsgemeenschap komen we graag in vieringen bij elkaar om samen ons dagelijkse leven met alle vreugde en pijn, met alle vragen en twijfels, in Gods licht te plaatsen en daardoor nieuwe inspiratie op te doen. Op de feestdagen van grote dominicaanse heiligen als Dominicus Guzman, de stichter van de dominicanen, Thomas van Aquino, Albertus de Grote en Catharina van Siena vieren wij zoveel mogelijk eucharistie, om naar het voorbeeld van Jezus Christus het Woord en de Tafel te delen als symbool en beleving van ons eigen gedeelde leven met anderen. In de vieringen van Woord-Gebed-Zang worden we aan onze doop herinnerd. De vieringen op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur.

We zoeken in gebedsdiensten en meditaties aandacht en stilte om te raken aan het Geheim van ons leven, om in de diepte van ons zelf te luisteren naar wat waar en echt is. In alle vieringen hopen we in woorden en gebaren, in symbolen en rituelen op het spoor te komen van Gods aanwezigheid midden in ons leven van alledag, om ons zo steeds weer bemoedigd en gedragen te weten.

U vindt meer informatie over de vieringen op de website van de Dominicuskerk. Praktische informatie vindt u hier in het overzicht van de vieringen.

Vieringen

Op zondagen

*zondag 10.00 uur in de kerk – na afloop ontmoeting met koffie

Wereldwake

*dinsdag 9.30 uur in de kerk – ‘s zomers is er geen wereldwake

Eerste Vrijdagviering

*eerste vrijdag van de maand 10.00 uur in de dagkapel: viering van woord en gebed – na afloop ontmoeting met koffie

Bid & Breakfast – momenteel in de vorm van Bid & Ontvang

*eerste zondag van de maand 10.00 uur

Lauden met de Schola Dominicana – viering van woord, gebed en gebaar

*derde zondag van de maand 10:00 uur

 

Dagelijks getijdengebed

Vanaf Advent 2020 is er een dagelijks getijdengebed met lauden en vespers. U vindt de gebedstijden op de site van het Huis van Dominicus.

 

Vieringen Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen

*in de Advent en Vastentijd

woensdag 19.00 uur: Vespers in de dagkapel

Zie voor de actuele planning Vieringen op feestdagen

 

Eerste Vrijdagvieringen

Op elke eerste vrijdag van de maand vindt in de dagkapel van de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte viering van woord en gebed plaats. We zingen enkele liederen en er wordt uit de Schriften gelezen. In een korte overweging staat de voorganger stil bij de woorden uit de Bijbel. De Eerste Vrijdagviering biedt een moment van bezinning en samen vieren in kleine kring aan het begin van iedere maand. In de zomer vervallen deze vieringen.

 

Wereldwake

Op dinsdagmorgen houden we wekelijks – behalve in juli en augustus – om 9.30 uur een korte wereldwake. Er klinkt muziek en een treffende tekst wordt uitgesproken. We overwegen in stilte het gehoorde, en al dan niet met eigen woorden kan men een lichtje plaatsen op een grote wereldkaart. Leden van de Andreascommuniteit van Utrechtse lekendominicanen verzorgen deze vieringen.

 

Andreasviering

Op de derde zondag van de maand – behalve in de zomer – vieren we om 10.00 uur in de vorm van feestelijke lauden met muziek van de Franse dominicaan André Gouzes, veelal met Nederlandse vertalingen van Henk Jongerius. Leden van de Andreascommuniteit houden een korte meditatie en spreken voorbeden uit.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl