Op alle woensdagen in de veertigdagentijd (behalve op de woensdag […]