Vespers in de 40-dagentijd (4) in de St. Augustinuskerk

16 maart 2024 16:00 t/m 16 maart 2024
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: St. Augustinuskerk, Oudegracht 69, 3511 AD Utrecht

Zaterdag 16 maart wordt in de Augustinuskerk de laatste vespers gehouden in serie “Vier vespers in de vasten”, een Byzantijnse vespers ditmaal. Evenals in de westerse rites, zijn vespers in de oosters-Orthodoxe en Byzantijnse rites een voornaam getijdegebed. Maar de sfeer is er geheel anders, met alle iconen, wierook, kaarslicht. En er is een grotere interactie tussen priester, lector en koor; bijvoorbeeld wanneer het koor antwoordt op de gebeden van de priester met het “Gospodi pomiluj” (ontferm U, Heer). We vieren in deze vespers de vijfde zondag van de vasten. In de byzantijnse traditie is dit de zondag van Maria van Egypte. De priester, vader Paul Brenninkmeijer, vertelt in een korte overweging over deze Heilige. Het koor is het kerkkoor van de RK gemeenschap Wladimirskaja, een van de geloofsgemeenschappen van onze Martinusparochie. In een tekstboekje staan de vertalingen van alle kerk-Slavische gebeden en gezangen, zodat u de vespers goed kunt volgen. De viering begint om 16.00 uur.