Thema-ochtend: pastorale visie “Blijf bij ons Heer”

geloofsgemeenschap: Paulus

Thema-ochtend over pastorale visie “Blijf bij ons Heer”
Als vervolg op de presentatie van de pastorale visie wordt donderdag 3 mei a.s. een thema-ochtend gehouden die in het teken staat van de pastorale visie.

De ochtend begint om 10.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden.