Bedevaarten naar Banneux eind augustus

24 augustus 2024 t/m 3 september 2024
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Banneux

Dit jaar is een bijzonder jaar voor Banneux. In augustus wordt daar het 75-jarig jubileum van de erkenning van de Mariaverschijningen te Banneux gevierd. Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in augustus twee bedevaarten naar Banneux, op 25 augustus is mgr. Hoogenboom met het triduüm in Banneux. De bedevaarten in augustus zijn:

  • Tweedaagse van 24 tot en met 25 augustus (parochie HH. Paulus en Ludger).
  • Vijfdaagse 30 augustus tot en met 3 september (samen met het bisdom ‘s-Hertogenbosch).

Neem voor verdere inlichtingen of opgave contact op met de propagandist in uw eigen parochie.

Voor algemene vragen: diaken Theo Reuling ofs, voorzitter van Regio Gelderland Oost van Caritas Banneux, tel.: 06 22716663.

Meer informatie is ook te vinden op de website www.caritas-banneux.nl.