Startseizoen viering in de NMJ-kerkcentrum

1 september 2024 10:00 t/m 1 september 2024 11:00
geloofsgemeenschap: Nicolaas-Monica / Jacobus
Locatie: Nicolaas-Monica-Jacobus kerkcentrum, Boerhaaveplein 199

De NMJ start in het nieuwe seizoen op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur met een speciale viering. Met als thema: “Samen vieren we de zondag”. In deze vieringen zullen er gastsprekers komen die vanuit het evangelie werken in onze stad, het straatpastoraat, buurtpastoraat en diaconale projecten. Andere thema’s zullen ook aan bod komen. Op 1 september zullen Mirjam Kuijt en Remy Leopold samen met leden van de brassband van het Leger des Heils onze gasten zijn. Iedereen van harte welkom!