‘Het kwaad’ thema in adventsviering in Pauluskerk

geloofsgemeenschap: Paulus

‘Het kwaad’ vormt de rode draad in de religieuze viering op de tweede Adventszondag in de Utrechtse katholieke Pauluskerk. Deze is op 9 december van 10.30 tot ca. 11.30 uur in de kerk aan het Willem de Zwijgerplantsoen 19. Eenieder is welkom.

Het verschil tussen goed en kwaad is lang niet altijd even duidelijk, bijvoorbeeld in een oorlog als een soldaat een tegenstander doodt. Of wanneer  iemand, gedreven door armoede, een brood steelt. De situatie is dan niet zwart-wit, maar grijs. En daar doen zich de hobbels en de valkuilen voor. Naast de Bijbellezing horen we het relaas van een soldaat en de reactie van de 6-jarige Brandon vlak na de terreuraanslag op uitgaansclub de Bataclan in Parijs in 2016. De overweging geeft aandachtspunten voor het gelovig doordenken van ‘het kwaad’. Immers het slechte gebeurt ook terwijl je het zo niet bedoelt.

De beschouwing van het kwaad is onderdeel van het grotere geheel waarin de kerkgemeenschap vol hoop de boodschap van de Advent wil uitdragen. De viering is door een brede groep uit die gemeenschap samengesteld aan de hand van het adventsmotto ‘de duisternis is een schemering’. Daarin klinkt het perspectief van Kerstmis al mee: geen donkerte is zo zwart is dat het licht geen kans meer heeft. Ofwel: er is altijd een weg om het kwaad ten goede te keren.