Op het moment maken we een ongekende tijd mee, waarin we met minder mensen naar kerkelijke vieringen kunnen. Gelukkig zijn er tegenwoordig vele manieren om online vieringen mee te kunnen bidden. Hieronder een (zeker niet volledig) lijstje met opties om de H. Mis en de getijden online te volgen.

Vanuit onze parochies zijn er diverse online initiatieven:

  • Het Ariënsinstituut zendt elke werkdag om 8.00 uur een Eucharistieviering uit. Intenties kunnen worden doorgegeven via een persoonlijk bericht op Facebook
  • De zondagse vieringen in de Kathedraal vindt u hier.
  • Het Huis van Dominicus verzorgt elke zondag om 10.00 een online viering. De eerdere vieringen blijven beschikbaar via hun YouTube-kanaal.
  • De Sint Rafaëlkerk heeft ook een YouTube-kanaal, Kerk TV.
  • De Pauluskerk zendt zondags om 10.30 uur de viering rechtstreeks uit via: https://www.twitch.tv/pauluskerkonline. De viering blijft nog 2 weken beschikbaar om terug te kijken. Voor een misintentie of bloemengroet kunt u het best een e-mail sturen.
  • De vieringen van de augustinusgemeenschap  zijn beschikbaar via hun youtubekanaal. De vieringen blijven er maximaal 2 maanden op staan. De preken van pater Schrama zijn hier terug te luisteren.
  • De vieringen van de broeders van Sint Jan zijn via Facebook te volgen.

Verder kunt u terecht bij:

  • Op televisie kunt u elke zondagochtend de H. Mis zien, bij de KRO-NCRV, om 10.00 uur op NPO 2.
  • Bij Kerkomroep en Kerkdienst gemist kunt u vieringen door het hele land volgen of terugluisteren.
  • Radio Maria zendt dagelijks om 09.00 uur en om 19.00 uur een Eucharistieviering uit.

En dan zijn er nationaal en internationaal nog veel meer mogelijkheden:

Ten slotte volgt hier nog het speciale gebed dat de bisschoppen van Nederland hebben opgesteld. Wij bevelen het van harte bij u aan:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.