Zondag 8 april 2018 vierden wij de eerste communie van:

Linde van den Bosch,
Diederik Fanoy,
Willem Goemans,
Teun Hack,
Fenne Jorna,
Lance Ruys.