Ramon Roks

Jonge hemelbestormers online: Ramon Roks

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. Op huisvandominicus.nl wordt 26 oktober een gesprek online gezet tussen Jonge Hemelbestormer Ramon Roks, coördinator missionaire parochie werkzaam bij de beweging Apostelen 2.0, en Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie in Tilburg.

Jonge-Hemelbestormers-Quirien-van-Berkel-res

Jonge hemelbestormers: Quirien van Berkel

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. Deze keer maken we kennis met pastor Quirien van Berkel. Hoewel hij nog jong is, heeft hij ervaringen opgedaan in heel verschillende werelden: hij heeft als leraar missiewerk verricht in Oost-Timor, theologie gestudeerd in Rome en een baan gehad in een magazijn. In 2021 kreeg Quirien een bisschoppelijke zending om pastorale zorg te verlenen aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen door druggebruik. Sindsdien werkt hij als pastor voor het Drugspastoraat in Amsterdam, dat probeert een plek te zijn waar Gods liefde en trouw zichtbaar worden. Daarnaast studeert hij sinds 2022 geestelijke verzorging aan de Universiteit van Nijmegen.
In het online-gesprek met theoloog Erik Borgman gaat Quirien in op wat hij tegenkomt in zijn werk. Hij verwijst naar verhalen uit de Bijbel waar het aankomt op durven vertrouwen op God en de bijzondere betekenis van eerlijkheid. Cellist Gabriel Rodero zorgt voor de muzikale omlijsting. Het online gesprek is hier te zien:

 

Jonge hemelbestormers

Jonge Hemelbestormers online gesprek met Guyana Zijl

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. Deze keer maken we kennis met Guyana Zijl, afgestudeerd HBO-theoloog. Momenteel studeert ze Religie, Politiek en Samenleving aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met het oog op haar toekomstige werk als geestelijk verzorger.
Guyana heeft onderzoek gedaan naar behoeften van vrijwilligers die werkzaam zijn op gebied van diaconie en caritas in Aartsbisdom Utrecht.  Dit onderzoeksrapport heet ‘Barmhartigheid blijven dienen’.
In het online-gesprek met Erik Borgman vertelt ze over haar reden om theologie te studeren, haar contact met mensen van de straat en de workshop die ze geeft op zaterdag 11 februari tijdens de Landelijke Inspiratiedag voor vrijwilligers bij Kansfonds. Meer informatie en aanmelden (t/m 30 januari) via dit artikel.
Het online gesprek is te zien op de website van het Huis van Dominicus of hier. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de cellist Gabriel Rodero.

 

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
& English Mass Utrecht
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ) gemeenschap
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren
Marco Pololaan 10 (“Buurthuis Bij Bosshardt”)

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl