Duurzaam Utrecht winaar

Duurzaam Utrecht wint U Award prijs!

Op dinsdag 21 november jl. was Duurzaam Utrecht 2030 een van de drie U Award winnaars, uitgereikt door Utrecht 4 Global Goals (lees hier het hele bericht). Maar hun werk gaat door en daarom organiseren ze op 15 december van 16.00 tot 18.00 uur een Duurzaamheid bijeenkomst in de Domkerk. Wilt u hierbij aansluiten? Kijk op de website www.duurzaamutrecht2030.nl voor meer informatie of neem contact met Ineke Malsch via: ineke@duurzaamutrecht2030.nl.

* Foto: www.duurzaamutrecht2030.nl
Duurzaam Utrecht 1

Speerpunten voor duurzaam leven met smalle beurs

Duurzaam Utrecht 2030 verkent duurzame wensen van Utrechters met weinig geld
In 2022 hebben we uitgezocht hoe Utrechters zelf duurzaam willen leven met een smalle beurs en partners gezocht om die wensen in praktijk te brengen. Een aantal initiatieven loopt door in 2023.
Met studenten Social Work van de Hogeschool Utrecht en Serve the City hebben we bijvoorbeeld mensen met groene vingers zonder tuin gekoppeld aan tuinbezitters die deze niet kunnen onderhouden, om samen te tuinieren. Het komende jaar willen we in overleg met de gemeente Utrecht en professionals van relevante organisaties uitzoeken of en hoe mensen op de wachtlijst voor een volkstuin sociaal kunnen moestuinieren in andermans tuin, waarbij ze samen de opbrengst delen.
Samen met de Voedselbank Overvecht en de coöperatie Energie U hebben we vrijwilligers geworven die bij tientallen cliënten van de voedselbank thuis radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen hebben geïnstalleerd en energieadvies in huis gegeven. Hiermee helpen we met de uitvoering van de motie “Direct energie besparen helpt iedereen” die de Utrechtse gemeenteraad op 13 oktober 2022 aannam. Energie U organiseert deze maand een nieuwe ‘energiekluscursus’ voor vrijwilligers die daarna meer mensen kunnen helpen met energiebesparing en zo energiearmoede tegengaan.
Studenten Milieukunde van de HAS Hogeschool in Den Bosch onderzoeken nog tot 1 februari de mogelijkheden voor gesubsidieerde duurzame groenten en fruit voor inwoners van Lunetten met smalle beurs. Daarna breng ik u graag op de hoogte van hun advies.
Een nieuwe groep studenten Social Work van de Hogeschool Utrecht bedenkt in co-creatie met kinderen in Utrecht Zuid en de sportorganisatie Luna Movement nieuwe manieren om duurzaam te leven. Ook hun project loopt tot eind januari.
Tot nu toe hebben we 42 gesprekken gevoerd op 30 locaties verspreid over de stad, waar ongeveer 500 mensen aan deelnamen. Ongeveer 150 vrijwilligers werkten mee aan activiteiten in het project of op de locaties die ons gastvrijheid verleenden. Tot nu toe hebben 19 studenten en 2 scholieren bijgedragen aan Duurzaam Utrecht 2030. Via berichten in DUIC, het Nederlands Dagblad, NPO radio 1 (EO programma Geld of je leven), Stadstv Utrecht (U in de wijk Zuilen, St. Martinus+ magazine, en eigen media van partners hebben we naar schatting 1 miljoen mensen bereikt.
Op 11 november reikte de jury van de Mantel van Sint Maarten 2022 de derde prijs uit aan Duurzaam Utrecht 2030, omdat we goed op weg zijn om de zorg voor elkaar en de aarde te combineren.
U vindt meer informatie over het project op het blog: https://duurzaamutrecht2030.nl/speerpunten-voor-duurzaam-leven-met-smalle-beurs
Of download het volledige verslag over het afgelopen najaar hier: https://zenodo.org/record/7468742#.Y7QMfnbMJMw
en over het voorjaar 2022 hier: https://zenodo.org/record/6826852#.Y7QMmHbMJMx
Duurzaam Utrecht 1

Vorm kerken om tot duurzame iconen

De presentatie van prijswinnende duurzame ontwerpen voor de Domkerk en acht andere kathedralen tijdens de Design Week valt in Utrecht in vruchtbare aarde. Tweeëntwintig deelnemers aan de workshop Duurzaam Utrecht 2030 op 9 oktober riepen kerken op om voor te gaan in duurzame ontwikkeling en de omvorming tot klimaatbestendige steden. Ze formuleerden de volgende aanbevelingen voor kerken.

Theologisch gezien hebben kerken een voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld naar Genesis 2:15: God wilde dat Adam de natuur behoudt. Kerkleiders moeten duurzaamheid theologisch doordenken en motiveren op basis van de traditionele opdracht tot rentmeesterschap. De schepping is ons gegeven, we hebben een verantwoordelijkheid voor de schepping. Kerken moeten voorgaan op de terugweg naar inheemse tradities waardoor mensen in harmonie kunnen leven met de natuur. Geïnspireerd door christelijke ethiek en filosofie geven gemeenschappen zoals de Amish, Quakers en makers beweging al het goede voorbeeld. Ze leren kinderen om eenvoud en soberheid te vieren, en trots te zijn dat ze iets creëren, niet dat ze ergens eigenaar van zijn. Paus Franciscus geeft ook handvaten om ons te bezinnen op onze opdracht tot rentmeesterschap over wat wij op aarde samen delen, en ons bewust te worden van wat wij meer hebben verspild dan ons eigen deel, bijvoorbeeld in de Encycliek Laudato Si.

In de praktijk zijn kerkgebouwen in onze stad inefficiënt, met grote ruimtes, vaste gewoontes, en weinig bezoekers. Wijzelf zullen duurzaamheid agenderen in kerkenraden en bij pastores. De beweging Groene Kerken kan actiever spreken met parochies en kerkelijke gemeenten over klimaatverandering en duurzaamheid. Kerken hebben de opdracht om het goede voorbeeld geven, en te werken aan een sobere, energiezuinige kerk. Op korte termijn kunnen ze de verwarming uitzetten of een aantal kerken ’s winters sluiten en met verschillende geloofsgemeenschappen samen kerkgebouwen die moderner en geïsoleerd zijn in de winter door meerdere groepen laten gebruiken. Bovendien kunnen kerken in overleg met de gemeente en omwonenden zonnepanelen op (kerk)daken plaatsen, en de kerkgebouwen beter isoleren.

De kerken hebben ook een maatschappelijke roeping om overheden, maatschappelijke organisaties en alle mensen van goede wil op te roepen tot rentmeesterschap en duurzame ontwikkeling. Wat is de boodschap van kerken aan niet-religieuze burgers? Ons doel is niet om de kerken vol te krijgen, maar de kerk heeft een voorbeeldfunctie. Elke gedoopte heeft de opdracht om voor de aarde en medemensen te zorgen.

Het is onze gezamenlijke opdracht om waarden te creëren voor mens, milieu en economie (people, planet, profit). Door het voorleven van consuminderen en vrijwillige soberheid, en niet materialistische doelen na te jagen moeten kerken promoten dat je niet alleen jezelf moet verrijken, en minder consumptie en hebzucht propageren. De RK wereldkerk kan acties in het mondiale dorp (global village) coördineren tussen en binnen Azië, Afrika, Latijns Amerika en Europa.

Plaatselijk hebben kerken een diaconale zorgtaak en kunnen kerken meewerken aan bewustwording over de beschikbaarheid van milieuvriendelijke technologie zoals waterstoftechnologie. Bovendien kunnen ze klimaatvriendelijke bedrijven en partijen moreel ondersteunen, maar ook aanvullende financiering ter beschikking stellen voor verbetering van isolatie van gebouwen en zonne-energie, bovenop overheidsfondsen.

Concreet kunnen kerkleden en andere burgers in de winter een jas aanhouden in de huiskamer. In Chili doen ze dat al, want er is geen centrale verwarming voor de drie koude maanden in het jaar. Denk na over de eigen omgang met energie. Iedereen kan ook plasticvrij inkopen. Dat is nu lastig in de supermarkt, maar in de kleine winkels in b.v. de Kanaalstraat kan het wel, en het is goedkoper.

De besturen van de RK St. Martinusparochie, Oecumenische Janskerkgemeente Utrecht en het Comité Europadag Utrecht steunen het project en vervolgactiviteiten zijn al in voorbereiding. Lees het volledige verslag hier.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl