Speerpunten voor duurzaam leven met smalle beurs

Duurzaam Utrecht 2030 verkent duurzame wensen van Utrechters met weinig geld
In 2022 hebben we uitgezocht hoe Utrechters zelf duurzaam willen leven met een smalle beurs en partners gezocht om die wensen in praktijk te brengen. Een aantal initiatieven loopt door in 2023.
Met studenten Social Work van de Hogeschool Utrecht en Serve the City hebben we bijvoorbeeld mensen met groene vingers zonder tuin gekoppeld aan tuinbezitters die deze niet kunnen onderhouden, om samen te tuinieren. Het komende jaar willen we in overleg met de gemeente Utrecht en professionals van relevante organisaties uitzoeken of en hoe mensen op de wachtlijst voor een volkstuin sociaal kunnen moestuinieren in andermans tuin, waarbij ze samen de opbrengst delen.
Samen met de Voedselbank Overvecht en de coöperatie Energie U hebben we vrijwilligers geworven die bij tientallen cliënten van de voedselbank thuis radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen hebben geïnstalleerd en energieadvies in huis gegeven. Hiermee helpen we met de uitvoering van de motie “Direct energie besparen helpt iedereen” die de Utrechtse gemeenteraad op 13 oktober 2022 aannam. Energie U organiseert deze maand een nieuwe ‘energiekluscursus’ voor vrijwilligers die daarna meer mensen kunnen helpen met energiebesparing en zo energiearmoede tegengaan.
Studenten Milieukunde van de HAS Hogeschool in Den Bosch onderzoeken nog tot 1 februari de mogelijkheden voor gesubsidieerde duurzame groenten en fruit voor inwoners van Lunetten met smalle beurs. Daarna breng ik u graag op de hoogte van hun advies.
Een nieuwe groep studenten Social Work van de Hogeschool Utrecht bedenkt in co-creatie met kinderen in Utrecht Zuid en de sportorganisatie Luna Movement nieuwe manieren om duurzaam te leven. Ook hun project loopt tot eind januari.
Tot nu toe hebben we 42 gesprekken gevoerd op 30 locaties verspreid over de stad, waar ongeveer 500 mensen aan deelnamen. Ongeveer 150 vrijwilligers werkten mee aan activiteiten in het project of op de locaties die ons gastvrijheid verleenden. Tot nu toe hebben 19 studenten en 2 scholieren bijgedragen aan Duurzaam Utrecht 2030. Via berichten in DUIC, het Nederlands Dagblad, NPO radio 1 (EO programma Geld of je leven), Stadstv Utrecht (U in de wijk Zuilen, St. Martinus+ magazine, en eigen media van partners hebben we naar schatting 1 miljoen mensen bereikt.
Op 11 november reikte de jury van de Mantel van Sint Maarten 2022 de derde prijs uit aan Duurzaam Utrecht 2030, omdat we goed op weg zijn om de zorg voor elkaar en de aarde te combineren.
U vindt meer informatie over het project op het blog: https://duurzaamutrecht2030.nl/speerpunten-voor-duurzaam-leven-met-smalle-beurs
Of download het volledige verslag over het afgelopen najaar hier: https://zenodo.org/record/7468742#.Y7QMfnbMJMw
en over het voorjaar 2022 hier: https://zenodo.org/record/6826852#.Y7QMmHbMJMx