Dominicuskerk plein

Uitnodiging ouderavond Eerste communietraject

Op zondag 21 april 2024 om 11.00 uur vindt tijdens een feestelijke eucharistieviering de Eerste Communie plaats, voor kinderen van groep 4, 5 en 6 (bij voldoende aanmeldingen). Pastoor Hans Boogers gaat voor in de eucharistie. Met de methode ‘Brood voor onderweg’ bereiden de kinderen zich, onder leiding van Ank Rinzema, voor. We vertellen verhalen over Mozes, de Paastijd en natuurlijk over Jezus die leeft volgens de liefde van God.
De voorbereidingsbijeenkomsten zijn vanaf 12 januari elke vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur in de pastorie, behalve in en vlak vóór de vakanties.
De eerste ouderavond is op donderdag 11 januari om 20.00 uur in de Dominicuskerk. Dan wordt het traject uitgelegd. Ook kinderen van andere locaties kunnen meedoen.
Graag zo snel mogelijk inschrijven. Kosten: Kosten: €30,- (indien mogelijk).

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245. Hier kunt u ook altijd met vragen terecht.

Jonge-Hemelbestormers-Quirien-van-Berkel-res

Jonge hemelbestormers: Quirien van Berkel

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. Deze keer maken we kennis met pastor Quirien van Berkel. Hoewel hij nog jong is, heeft hij ervaringen opgedaan in heel verschillende werelden: hij heeft als leraar missiewerk verricht in Oost-Timor, theologie gestudeerd in Rome en een baan gehad in een magazijn. In 2021 kreeg Quirien een bisschoppelijke zending om pastorale zorg te verlenen aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen door druggebruik. Sindsdien werkt hij als pastor voor het Drugspastoraat in Amsterdam, dat probeert een plek te zijn waar Gods liefde en trouw zichtbaar worden. Daarnaast studeert hij sinds 2022 geestelijke verzorging aan de Universiteit van Nijmegen.
In het online-gesprek met theoloog Erik Borgman gaat Quirien in op wat hij tegenkomt in zijn werk. Hij verwijst naar verhalen uit de Bijbel waar het aankomt op durven vertrouwen op God en de bijzondere betekenis van eerlijkheid. Cellist Gabriel Rodero zorgt voor de muzikale omlijsting. Het online gesprek is hier te zien:

 

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl