Het RK diaconaat Utrecht, waarin de drie parochies in de stad samenwerken met diaken Jouke Schat als contactpersoon, wil U graag een paar goede voornemens aanbevelen voor het nieuwe jaar. Ze kosten niet veel maar helpen wel erg goed voor mensen in Utrecht en omstreken die in moeilijkheden zitten.

U kunt het nieuwe jaar ook goed laten beginnen voor allen die het moeilijk hebben in onze stad en daarbuiten: arme mensen, vluchtelingen, thuis- en daklozen, zieken, gehandicapten, eenzamen, werklozen. Een paar suggesties:

  • bid voor hen alle mensen in moeilijkheden; lees hier verder.
  • doe een gift aan een van de PCI’s van onze parochies, onze potjes met geld voor mensen in moeilijkheden; kijk hier hoe U kunt geven.
  • geef ons gebruikte laptops die U niet meer nodig hebt maar die wij weer kunnen uitgeven aan mensen die ze nodig hebben en er niet eentje kunnen betalen. Kijk hier voor meer informatie.
  • geef ons gebruikte smartphones die U niet meer nodig hebt maar die wij kunnen uitgeven aan thuis- en daklozen of arme mensen die er eentje nodig hebben. Kijk hier voor meer informatie
  • abonneer U op deze nieuwsbrief en vertel anderen dat ze zich gratis kunnen abonneren. Zo verspreiden we samen het nieuws over mensen in moeilijkheden en over de hulp die ze soms uit onverwachte hoek ontvangen. Kijk hier voor meer informatie.