20200614_Enschot_StCaecilia_09_©RamonMangold-kln

Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.
De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.
De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Foto: Ramon Mangold.
Bron: RKKerk.nl
Dossier-coronavirus-Foto-Getty-Images-Bewerking-RTV-Oost

Update maatregelen i.v.m. het coronavirus

Update maatregelen van de Bisschoppenconferentie
Inmiddels is er een update van de maatregelen van de Bisschoppenconferentie i.v.m. het coronavirus geplaatst op de website van de R.-K. Kerkprovincie: www.rkkerk.nl alsook op die van het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl

Romeins decreet Goede Week en Pasen
In bovengenoemd bericht kunt u ook aanklikken: www.rkliturgie.nl om de Nederlandse vertaling te lezen van het tweede Romeins decreet betreffende de richtlijnen voor de liturgie van de Goede Week en Pasen.

Chrismamis
Inmiddels heeft de Utrechtse bisdomstaf besloten om de eerder aangekondigde verplaatsing van de Chrismamis naar de kathedraal op de woensdagmorgen in de Goede Week toch geen doorgang te laten vinden. Deo volente – wanneer de coronacrisis weer voorbij zal zijn – zal de Chrismamis op enig moment in 2020 met vertegenwoordigers van heel het aartsbisdom plaatsvinden. U ontvangt hierover t.z.t. nader bericht.

Vormselvieringen
Inmiddels zijn meer dan 40 vormselvieringen geannuleerd. De bisdomstaf beraadt zich hoe na de coronacrisis de vormelingen het sacrament van het H. Vormsel alsnog kunnen ontvangen. Het zou in een aantal gevallen kunnen betekenen dat twee of meer kleine groepen vormelingen in een gezamenlijke viering dit sacrament ontvangen. Immers, voor het najaar staan er ook al vormselvieringen gepland. De heer Ben Lokate zal contact opnemen met die parochies waarvan de vormselvieringen zijn geannuleerd, om tot een nieuwe afspraak te komen.

Alle dank en waardering
Voor u en onze parochianen is dit alles zeer ingrijpend. Namens onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, en de andere leden van de bisdomstaf alle dank en waardering voor wat u in uw parochies en instellingen doet voor de voortgang van het pastoraat en het kerkelijk leven, in het bijzonder ook voor allen die zeer getroffen zijn of nog zullen worden door het coronavirus. Van u wordt nu extra veel inspanning gevraagd. Wij bidden dat Gods Geest u daarvoor de bezieling en kracht geeft.

Lees ook de brief van kardinaal Eijk over de sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus.

 

* Foto: RTV Oost

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
18.30 uur Catharina: Rozenkrans
19.00 uur Catharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
10.00 uur Johannes-Bernardus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl