Update maatregelen i.v.m. het coronavirus

Update maatregelen van de Bisschoppenconferentie
Inmiddels is er een update van de maatregelen van de Bisschoppenconferentie i.v.m. het coronavirus geplaatst op de website van de R.-K. Kerkprovincie: www.rkkerk.nl alsook op die van het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl

Romeins decreet Goede Week en Pasen
In bovengenoemd bericht kunt u ook aanklikken: www.rkliturgie.nl om de Nederlandse vertaling te lezen van het tweede Romeins decreet betreffende de richtlijnen voor de liturgie van de Goede Week en Pasen.

Chrismamis
Inmiddels heeft de Utrechtse bisdomstaf besloten om de eerder aangekondigde verplaatsing van de Chrismamis naar de kathedraal op de woensdagmorgen in de Goede Week toch geen doorgang te laten vinden. Deo volente – wanneer de coronacrisis weer voorbij zal zijn – zal de Chrismamis op enig moment in 2020 met vertegenwoordigers van heel het aartsbisdom plaatsvinden. U ontvangt hierover t.z.t. nader bericht.

Vormselvieringen
Inmiddels zijn meer dan 40 vormselvieringen geannuleerd. De bisdomstaf beraadt zich hoe na de coronacrisis de vormelingen het sacrament van het H. Vormsel alsnog kunnen ontvangen. Het zou in een aantal gevallen kunnen betekenen dat twee of meer kleine groepen vormelingen in een gezamenlijke viering dit sacrament ontvangen. Immers, voor het najaar staan er ook al vormselvieringen gepland. De heer Ben Lokate zal contact opnemen met die parochies waarvan de vormselvieringen zijn geannuleerd, om tot een nieuwe afspraak te komen.

Alle dank en waardering
Voor u en onze parochianen is dit alles zeer ingrijpend. Namens onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, en de andere leden van de bisdomstaf alle dank en waardering voor wat u in uw parochies en instellingen doet voor de voortgang van het pastoraat en het kerkelijk leven, in het bijzonder ook voor allen die zeer getroffen zijn of nog zullen worden door het coronavirus. Van u wordt nu extra veel inspanning gevraagd. Wij bidden dat Gods Geest u daarvoor de bezieling en kracht geeft.

Lees ook de brief van kardinaal Eijk over de sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus.

 

* Foto: RTV Oost