Wederkomst des Heren

Geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren

Marco Pololaan 10
3526 GB Utrecht
wederkomstdesheren@katholiekutrecht.nl
Telefonisch bereikbaar: 030-2893112

De Geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren werkt vanuit de wijkhuiskamer ‘Bij Bosshardt” van het Leger des Heils,  Marco Pololaan 10. Iedere werkdag is Bij Bosshardt open voor inloop 10.00 – 12.00 uur. Op deze tijden is er vrijwel altijd iemand van de ‘Wederkomst’ aanwezig.

Vieringen

De vieringen worden in “Buurthuis Bij Bosshardt” gehouden op dinsdagmiddag om 14.00 uur.
Op vrijdagmorgen is er om 9.00 uur een ochtendgebed.

Over ons

De Wederkomst des Heren behoort sinds 2010 bij de St.-Martinusparochie.

Nieuws

Catechese

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Diaconie

Missie Ontwikkeling Vrede
De afkorting M.O.V. staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede, de vraagstukken waar deze werkgroep zich mee bezig houdt. Onze taak wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de vredesweek in september, op Wereldmissiedag in oktober, bij de actie Solidaridad/Brazilië in de advent, tijdens de vastenactie in de veertigdagentijd en bij onze inspanningen voor de Nederlandse Missionarissen.
Contactpersoon: mevrouw Vandekaa.

Seniorengroep
Contactpersoon: Lidy van Dijk.

Kerstattenties
Deze attenties, in de vorm van een plant, worden rond de kerstdagen gebracht bij parochianen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn naar de kerk te komen.
Meer informatie: Lidy van Dijk.

Pasen
Er worden kaarten bezorg naar een aantal parochianen.

Andere attenties
Iedere zondag geven we de bloemen van het Altaar aan een parochiaan i.v.m. een verjaardag, jubileum of vrijwilligerswerk bij de gemeenschap.

Liturgie

Bij Bosshardt:

Iedere zondag om 9.30 uur is er een viering.

Iedere vrijdagochtend is er een oecumenisch gebed om 9.00 uur.

Zorgcentrum de Bijnkershoek:

Iedere eerste en derde woensdag van de maand om 10.30 uur.

Zorgcentrum Transwijk:

Iedere eerste vrijdag van de maand  om 10.30 uur.