Utrecht 900 in kerkelijk verband 

Sinds het begin van dit jaar organiseert de USRK (Utrechtse kerken) een aantal evenementen om het 9e eeuwfeest van Utrecht te vieren. Het eerste was het ontsteken van De Lantaarn in de Gebedsweek van de Eenheid, op 15 januari 2022 in onze Rafaëlkerk. Deze reizende Lantaarn symboliseert: “Christus Licht schijnt over Utrecht”. Intussen heeft De Lantaarn de ronde voltooid door Leidsche Rijn (incl. parochie “Licht van Christus”) en gaat momenteel rond door Overvecht en daarna door de binnenstad van Utrecht.

Er zijn nog meer activiteiten ingepland, zoals de oecumenische viering U-900 in de Dom op 2 juni. Hier vindt u een overzicht van de activiteiten van de maand juni.

Kalender juni:

1 juni (wo) 19.00 uur: Interkerkelijke Vesperviering in de Domkerk
Vertegenwoordigers van alle kerken (incl. 3 bisschoppen) bidden en zingen aan de vooravond van het Utrecht 900 jubileum om Gods rijke zegen, dat alle feestelijkheden mogen leiden tot grotere en intensere gemeenschap, tot vreugde van iedereen, bijzonder de armsten en de minsten. Contact: ds. Willem Roskam – predikant@domkerk.nl

3 juni (vr) 10.00 uur: Donut-dag bij het Leger des Heils in Overvecht
Het Leger zet zich vanuit het Evangelie bijzonder in voor de armsten in de samenleving. Het wil Utrecht 900 tot een feest voor de buurt en heel Overvecht maken door 900 donuts uit te delen, eerst in hun “buurttuin” (Schooneggendreef 27H ) en vervolgens in de wijk Overvecht. contact: Myriam Braakhuis – myriam.braakhuis@legerdesheils.nl

4 juni (zat) 15.30 uur: 900 jaar kerkmuziek in Domtoren en Domkerk
In 690 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland. Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.
deel 1 / 6 : Gregoriaans (kerkmuziek uit de vroege Middeleeuwen) contact: Dick van Dijk – dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

5 juni – 13 nov (zo) Elke zondag bidden alle kerken voor Utrecht
5 juni Stad en volk van Utrecht bij het jubileum Utrecht 900.
12 juni Alle kerken en gelovigen, verenigd door hun geloof in Jezus.
19 juni Koning Willem-Alexander, regering en alle overheden.
26 juni Voorgangers, leiders en bestuurders van alle kerken en gemeenten.

5 juni (zo) 14.00 uur: Expositie “Nicolaikerk – 900 jaar, baken in de stad”
Die 900 jaar geschiedenis wordt verteld aan de hand van 12 persoonlijke verhalen van Utrechters die door de eeuwen heen van betekenis waren voor de Nicolaïkerk, vanaf Sint Nikolaas tot de huidige tijd, allemaal mensen die daadwekelijk geleefd hebben en in historische bronnen vindbaar zijn. contact: Dick van Dijk, dick.van.dijk.utrecht@gmail.com

11 juni (zat) 19.00 uur: veelkleurig Choir Festival in de Domkerk
In 690 kwam de christenmonnik Willibrord vanuit Engeland naar Utrecht. In de 20e eeuw volgden christenen uit vele landen hem na. Zodoende zijn er momenteel veel “interculturele” kerken (“migrantenkerken”) in Utrecht. Dat is te zien en te horen tijdens het al jaren bestaande Choir Festival in de Dom. Contact: Diana Purba, d_purba@yahoo.com

25 juni (zat) 10.00 -16.00 uur: Tuinfeest Anglican Holy Trinity Church
De Anglican Church is één van de eerste “migrantenkerken” van Utrecht. Maar zij staat open voor iedereen. Daarom houdt zij een feest voor eigen gemeenschap maar ook voor de buurt en voor iedereen die wil. Een soort kerkelijk “commonwealth”. Welkom in de Van Hogendorpstraat 26. contact: office@holytrinityutrecht.nl

Bekijk hier het jaaroverzicht van alle activiteiten

Lees hier het verhaal van de Lantaarn van Utrecht