Kerkelijke Documentatie 2 met onder meer ‘Querida Amazonia’

De postsynodale exhortatie van paus Franciscus naar aanleiding van de bijzondere Bisschoppensynode over de Amazoneregio werd gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020. Deze exhortatie is nu beschikbaar in een door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling in de serie Kerkelijke Documentatie.

De titel van de postsynodale exhortatie is Querida Amazonia, wat Geliefde Amazone betekent. De paus vraagt in deze brief om een nieuw begin voor de Amazone, vanuit een levendig en geïncarneerd geloof, met een hernieuwde zendingsdrang die vertrouwt op de genade.

‘Oproep om naar buiten te treden’

Het tweede document in deze uitgave van Kerkelijke Documentatie is ‘De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de evangeliserende zending van de Kerk’. Dit is een instructie die suggesties en richtlijnen biedt om de pastorale gemeenschap te vernieuwen. Het document “is een waardevolle kans voor pastorale bekering die in essentie missionair is,” aldus de Congregatie voor de Clerus, die de instructie uitbracht. “Het is een oproep aan parochies om naar buiten te treden.”

Het zijn “twee teksten die ieder vanuit een eigen perspectief inspireren en aanmoedigen om missionair Kerk te zijn, samengevoegd in Kerkelijke Documentatie 2021 nr. 2,” zo omschrijft de redactie de inhoud van de uitgave. Deze editie van Kerkelijke Documentatie kost € 15 (inclusief verzendkosten, exclusief behandelingskosten à € 1,10).

Bestellen

Bestellen kan via het bisdom Breda, tel.: 076 5223444, dagelijks bereikbaar tot 12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (straat + huisnummer, postcode + woonplaats, e-mailadres, gewenste aantal exemplaren en IBAN rekeningnummer).

Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90189, 4800 RN Breda. Ook kan het ingevulde en uitgeprinte bestelformulier opgestuurd worden, te vinden op www.rkkerk.nl/nieuwe-uitgave-in-serie-kerkelijke-documentatie-met-onder-meer-querida-amazonia/.