Utrecht OmSingel: duurzame wandeling langs de Singel

De katholieke parochie Sint Martinus in Utrecht organiseert van 28 maart t/m 5 april 2021 een duurzame wandeling langs de Singel rondom Utrecht centrum onder het motto “Utrecht Omsingel”. Hiermee vragen wij aandacht voor ons Vastenactieproject 2021. Met dat project willen wij geld ophalen om kinderen uit de sloppenwijken in Zuid-Afrika naar school te laten gaan. Lees hier meer over het vastenproject.

Met dit vastenactieproject willen wij ook aandacht vragen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In Utrecht worden die ontwikkelingsdoelen gepromoot door de organisatie Utrecht4globalgoals. Het Vastenactieproject vraagt aandacht voor acht van deze doelen.
We doen dat op een ludieke manier, via een wandeltocht langs de Singel. Op acht plaatsen in de tocht vinden deelnemers een poster over een van die doelen met meer informatie en een QR-code naar een filmpje. 
Klik hier voor de route en hier voor een uitgebreidere beschrijving.

Zo ziet de poster eruit

Aan de tocht is ook een speurtocht voor kinderen verbonden. In elke poster is een letter verborgen. De acht letters vormen samen een woord. Wie dat woord vindt, kan bij het secretariaat van de parochie, Adriaan van Ostadelaan 4) op werkdagen tijdens openingsuren een paasei afhalen.
Het wordt extra leuk wanneer kinderen voor deze wandeling worden gesponsord. Wij roepen ouders op om hun kinderen hierbij te helpen.

De parochie wil met deze actie het belang van hulp aan kinderen in de Derde Wereld bevorderen en ook de duurzame ontwikkelingsdoelen nog eens extra in het zonnetje te zetten. Wie de campagne wil steunen, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v. Vastenactie 2021.