Paulus Actueel -14 juni 2020

Livestreamvieringen
Ook de komende zondagen kunt u om 11.00 uur via het YouTube-kanaal Pauluskerk Utrecht online een korte viering bijwonen. De link (en de teksten) worden u tijdig in een aparte mail gestuurd. Wie wil meedenken en -werken, is van harte uitgenodigd.
Na de uitzending is de Pauluskerk tussen 11.30 en 12.15 uur open voor het opsteken van een kaars en gebed. U kunt een thuis geschreven intentie achterlaten op de grote tafel, of via een e-mail sturen naar: Paulusgemeenschap.

Rooster van voorgangers:
– Zondag 14 juni, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Myriam Braakhuis en Werend Griffioen.
– Zondag 21 juni, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Peter Raedts en Mirjam van Noord.
– Zondag 28 juni, 11.00 uur: online kunt u een korte viering bijwonen, verzorgd door Marie-José van Bolhuis en Sjoerd Mevissen.
– Zondag 5 juli, 10.30 uur: Woord- en Gebedsdienst. Voorganger: Bart Koet m.m.v. Isabelle Mevissen, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.

Collecte
Het is mogelijk om online de collecte te betalen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de eigen parochie.

Pastorale zorg
Wij kunnen ons voorstellen dat u met algemene of pastorale vragen contact wilt hebben met de geloofsgemeenschap. Om die reden kan wie dat wenst telefonisch contact opnemen met leden van het Paulus Gemeenschapsberaad. De telefoonnummers zijn:
Arnold Smeets                  06-81640069
Gérard Martens                06-47198072   en via e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                      06-23590737
Marie-José van Bolhuis  06-10852666

Kerkelijk leven op anderhalve meter
De Paulusgemeenschap is bezig zich voor te bereiden op fysieke bijeenkomsten met ingang van 5 juli.
Samen met het Liturgisch Beraad en met anderen binnen de Paulusgemeenschap is het Paulus Gemeenschapsberaad begonnen met het uitwerken van de scenario’s.

Wat de vieringen betreft: er zal een beperkte toegang zijn. Reserveren wordt verplicht, met opgave van adresgegevens en u zult moeten aangeven of u ziekteverschijnselen heeft. Daar zal ook naar gevraagd worden. Het reserveren kan zowel telefonisch als digitaal. U wordt daarover nog geïnformeerd.
Naar het zich laat aanzien zullen het vieringen zijn van ca. 30 minuten. Er zal een cantor en een musicus zijn.
In ieder geval wordt zondag 12 juli en zondag 30 augustus eucharistie gevierd.

Er is geen gelegenheid voor ontmoeting in de kerkruimte. De keuken en de toiletten zijn afgesloten.
Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met een van de leden van het Paulus Gemeenschapsberaad:
Arnold Smeets                 06-81640069   e-mail: Arnold Smeets
Frans Snijders                                             e-mail: Frans Snijders
Gérard Martens               06-47198072   e-mail: Gérard Martens
Jos Hettinga                     06-23590737
Marie-José van Bolhuis 06-10852666

Het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” kunt u hier lezen. Deze informatie hangt ook duidelijk zichtbaar in het Pauluscentrum.

Pauluscentrum
Iedere dag bent u welkom in het online Pauluscentrum. Om de eerste keer te kunnen inloggen, dient u zich te registreren. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paulus Connect.

Extra Actie Kerkbalans “Omzien naar elkaar, we doen het samen”
Binnenkort ontvangt u meer informatie waarin u gevraagd wordt om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!
U kunt ook helpen door tijd en aandacht te geven. Wilt u zich inzetten, neem dan contact op met: Paulusgemeenschap.

Tot slot
Niet iedereen heeft  de beschikking over een computer. Deze PaulusActueel is -in bcc- verstuurd naar bijna 200 bekende e-mailadressen. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? De volgende PaulusActueel verschijnt zondag 14 juni 2020.
Informatie uit de parochie vindt u op Katholiek Utrecht.

PaulusActueel digitaal ontvangen
Stelt u het op prijs PaulusActueel per e-mail te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar de Paulusgemeenschap of geef dit door aan een van de leden van het Gemeenschapsberaad.